Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
15 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Dijken langs Zwartewater deugen mogelijk toch

Geplaatst op: 17 oktober 2014

Een groot deel van de ‘onzichtbare dijken’ langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water in Zwolle voldoet naar alle waarschijnlijkheid toch aan de huidige veiligheidseisen. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek van het Waterschap Groot Salland waarin dieper werd ingezoomd op de verschillende dijkdelen en waarin gebruik werd gemaakt van meer gedetailleerde informatie. Op Prinsjesdag is echter aangekondigd dat zwaardere eisen worden ingevoerd vanaf 2017. De gevolgen daarvan zijn nog niet duidelijk.

Eind vorig jaar kondigde het Waterschap Groot Salland aan een aantal verkennende onderzoeken te gaan uitvoeren voor de dijken langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water. Het ging om een deel dat op basis van een eerdere toetsing mogelijk niet voldeed aan de waterveiligheidseisen. De verkennende onderzoeken bestonden onder meer uit het verzamelen van aanvullende informatie over de ondergrond. Op basis van deze meer gedetailleerde informatie blijkt nu dat een groot deel van de Zwolse ‘stadsdijken’ toch voldoet aan de huidige veiligheidseisen en daarmee in betere conditie verkeren dan aanvankelijk werd verondersteld.

Zwaardere eisen vanaf 2017

Dit betekent nog niet dat het totale dijktracé van acht kilometer helemaal niet versterkt hoeft te worden. De waterveiligheidseisen in Nederland zijn op dit moment volop in beweging. Op Prinsjesdag is aangekondigd dat in 2017 zwaardere wettelijke eisen worden voorzien. De komende maanden bekijkt het waterschap of er voor het totale dijktracé al geanticipeerd kan worden op deze zwaardere eisen. Naar verwachting weet het ‘schap’ eind dit jaar wat het vervolg is.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Waterschap Groot Salland gaat samen met provincie, gemeenten, belangengroepen, bedrijfsleven en inwoners aan de slag met één van de meest omvangrijke wateropgaven: het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In de periode tot en met 2028 pakt het waterschap 110 kilometer dijk en 29 zogeheten ‘waterkerende kunstwerken’ aan (vakjargon voor stuwen, sluizen en gemalen). Dat is nodig om deze dijken en kunstwerken weer aan de huidige veiligheidseisen te laten voldoen.

 

Ook Zwolle maakt onderdeel uit van dit landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is niet zo gek, aangezien Zwolle van oudsher een waterstad is. Zwolle ligt aan de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water en ten zuidwesten van de stad stroomt de IJssel. In de 19e eeuw is de Willemsvaart gegraven die de Zwolse stadsgracht met de IJssel verbond. Sinds 1964 wordt die functie vervuld door het Zwolle-IJsselkanaal.
En waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen de bekende Nederlandse dijken langs rivieren, ook dwars door de stad, soms niet eens zichtbaar als waterkering. Met het Zwolse Hoogwaterbeschermingsproject repareert het waterschap een deel van deze ‘onzichtbare dijken’, zodat ze weer aan de veiligheidseisen voldoen.

Nederland werkt aan water

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is het meest omvangrijke programma dat de komende jaren op watergebied wordt uitgevoerd. In totaal worden door Rijkswaterstaat en de waterschappen ruim 730 kilometer dijk en 250 waterkerende kunstwerken, zoals sluizen, stuwen en gemalen, aangepakt in heel Nederland. Vanaf 2014 starten er landelijk gezien 30 projecten. Hier komen in de periode tot en met 2028 nog veel meer projecten bij.

 

www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500