Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
13 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Vrijwilligers sluiten imposante vogeltelklus af

Geplaatst op: 13 november 2014

Nieuwe soorten in De Wieden, slecht jaar voor zwarte stern

Kluut, bontbekplevier, zwartkopmeeuw en kleine mantelmeeuw zijn nieuwe vogelsoorten in De Wieden. Dat blijkt uit vogeltellingen waarvoor dertig vrijwilligers van Natuurmonumenten het afgelopen jaar wekelijks op pad gingen. Zij zagen of hoorden ook dertien soorten die er bij tellingen in 2008 niet waren. Slechts drie soorten verdwenen.

Elk jaar nemen de vrijwilligers een zesde deel van De Wieden onder de loep. Na zes jaar is dan het hele gebied doorlopen en is het trekken van conclusies mogelijk. “Maar dat blijft in ons gebied heel lastig, omdat het landschap continu verandert. In tegenstelling tot andere gebieden kun je tellingen uit twee jaren moeilijk met elkaar vergelijken. Wat zes jaar geleden bos was, kan nu bij wijze van spreken open water zijn”, vertelt Beheerder Bea Claessens van Natuurmonumenten.

Desondanks leveren de tellingen bruikbare informatie op. Al was het maar om vast te stellen dat De Wieden een zeer vogelrijk gebied is. “Onze vrijwilligers namen 3700 broedparen van 95 verschillende vogelsoorten waar. En dat in een zesde deel van ons gebied. Dat toont de rijkdom van De Wieden aan”, vindt Claessens. “Buiten dat zien we aan de hand van deze gegevens of onze beheermaatregelen werken. Wij realiseren bijvoorbeeld op meerdere plekken vernatting voor moerasvogels. Dan is het goed om te constateren dat dit jaar opvallend veel roerdompen zijn waargenomen.”

Niet altijd is goed te analyseren waarom het goed of minder gaat met een vogelsoort. “Natuur is natuur”, noemt Claessens dat. “Voor de zwarte sterns is het bijvoorbeeld een droevig jaar met 108 broedparen en 116 jongen. In 2013 was dat nog 161 en 200. We vermoeden dat het slechte weer met veel slagregens in juni en juli daarmee te maken heeft, maar zeker is dat niet. De populatie laat sowieso altijd schommelingen zien.”

De vogelsoort die dit jaar het meest is gezien is de kokmeeuw. Daarvan waren er maar liefst 2200 op het eiland in de Beulakerwijde. Ook de aalscholver (487) en de huiszwaluw (418) komen veel voor.

Claessens is onder de indruk van het werk van de vrijwilligers. “Die staan een half jaar lang één keer per week voor dag en dauw op om hun gebied te analyseren. En als het die dag regent of te hard waait, herhaalt dat ritueel zich de volgende dag. Dit is echt een enorm karwei en sommige vrijwilligers helpen ons al twintig jaar. Indrukwekkend.”

Gepubliceerd door Harm van Wendel
Van Dijk Containers 500