Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
25 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Uitnodiging ledenvergadering ‘De Eendracht’

Geplaatst op: 17 november 2014

Volksijsbaan “De Eendracht” nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering op 27 november ’14 om 20:00 uur in het clubgebouw aan de Koppel 3

De agenda is als volgt :

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Verkiezing bestuurslid aftredend en herkiesbaar
 • Henk v/d Haar
 1. Verkiezing baancommissarissen aftredend en herkiesbaar:
 • Jaap Beens
 • Sjaak Heetebrij
 • Arend Jan Kloosterman
 1. Machtiging contributie voorstel geen verhoging.
 2. Machtinging baangeld voorstel geen verhoging.
 3. Rondvraag
 4. 12 Sluiting.

 

Na afloop van de vergadering wordt er een verloting gehouden met mooie prijzen.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Gepubliceerd door Harm van Wendel
Van Dijk Containers 500