Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
25 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Waterschappen fuseren

Geplaatst op: 3 december 2014

Vanmiddag hebben de Algemeen Besturen van Reest en Wieden en Groot Salland gesproken over hun toekomst. Beide besturen hebben er mee ingestemd de provincies Drenthe en Overijssel voor te stellen beide waterschappen per 1 januari 2016 te laten fuseren. Beide Algemeen Besturen besloten dit voorjaar besloten een verkenning te starten naar een mogelijke fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. In deze verkenning zijn twee mogelijkheden onderzocht: zelfstandig blijven of fuseren.

Op basis van de resultaten hebben beide besturen vanmiddag aangegeven dat een fusie volgens hen maatschappelijke meerwaarde heeft. Een groter waterschap is beter in staat met toekomstige watervraagstukken aan de slag te gaan. Daarnaast kan het werk efficiënter worden gedaan, waardoor het gefuseerde waterschap ook in de toekomst het waterschapswerk tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten kan blijven doen. Een dergelijk waterschap beschikt over meer financiële draagkracht om risico’s op te vangen. Daarbij blijft aandacht voor aansluiting bij de mensen in het gebied. Ook de gebiedskennis van medewerkers blijft gewaarborgd. Het nieuwe waterschap werkt daarom vanuit het principe: grootschalig regisseren, maar kleinschalig uitvoeren. Nadrukkelijk is aangegeven dat een zorgvuldig proces om te komen tot een fusie hierbij essentieel is.

Verkennend onderzoek

De verkenning bestond uit twee fasen. In fase 1 werden de contouren van een mogelijk toekomstig waterschap beschreven. Ook is een aantal bestuurlijk relevante punten en dilemma’s naar voren gekomen. In de tweede fase is een verdiepingsslag gemaakt en zijn inhoudelijke oplossingen aangedragen voor de bestuurlijk relevante punten. Op basis van de totale verkenning hebben beide algemeen besturen nu besloten te willen fuseren. Vanaf heden wordt een bestuurlijk traject in gang gezet: het voorstel tot fusie wordt voorgelegd aan de provincies Overijssel en Drenthe.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500