Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Welzijnswerk en mantelzorgondersteuning naar IJsselheem

Geplaatst op: 15 december 2014

Vanaf 1 januari 2015 is het welzijnswerk in Hasselt en Zwartsluis en de mantelzorgondersteuning ondergebracht bij Woonzorgconcern IJsselheem. Op vrijdag 12 december hebben de heer A. Polman namens SWOZ, de heer B. Penninkhof namens Woonzorgconcern IJsselheem en wethouder G. Knol hiertoe een convenant ondertekend .

Het Welzijnswerk en de mantelzorgondersteuning is sinds 2001 in handen van Stichting Welzijn Ouderen. Deze stichting wordt per 1 januari 2015 ontbonden. Veel ouderen hebben de afgelopen jaren met veel plezier gebruik kunnen maken van de activiteiten van SWOZ.

Visie

IJsselheem en de gemeente Zwartewaterland delen de visie dat het welzijnswerk integraal in de gemeente Zwartewaterland moet worden neergezet. Wethouder Knol: “Welzijn maakt onderdeel uit van het ouderenbeleid in de gemeente Zwartewaterland. In het licht van de decentralisatie van de dagbesteding ligt er een duidelijke opgave voor verbinding van het welzijnswerk met de extramurale dagbesteding. Voor de uitvoering hiervan zijn nu IJsselheem en De Meente (Genemuiden) partners. Tussen deze twee is een nauwe relatie zodat we kunnen praten over een gemeente brede aanpak. Daarnaast willen we ook een verbinding leggen met andere doelgroepen in Zwartewaterland. Denk hierbij aan GGZ, gehandicapten en vormen van dagbesteding en aan de ontwikkelingen rondom de verkoop van De Schans.”

Activiteiten

IJsselheem zal de huidige activiteiten van de stichting organiseren vanaf januari 2015. Hierbij wordt rekening gehouden met het nieuw geformuleerde ouderenbeleid en de te verkrijgen subsidie in 2015. De heer Penninkhof: “Op dit moment vinden we continuïteit belangrijk. Maar op grond van maatschappelijke ontwikkelingen en verdere integratie van dagbesteding en welzijn, zullen er ook veranderingen plaatsvinden.” In 2015 blijven de activiteiten nog beschikbaar in Teeuwland (Hasselt) en in Toesebolte (Zwartsluis).

Gepubliceerd door Harm van Wendel
Van Dijk Containers 500