Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
28 september 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Binnenvaartschippers nog niet op een lijn

Geplaatst op: 30 december 2014

Het lidmaatschap van Binnenvaart Logistiek Nederland – Koninklijke Schuttevaer in de integratie tussen beide verenigingen was maandagmiddag een heikel onderwerp. Dit bleek uit de bespreking maandagmiddag op de jaarvergadering van de KSV afdeling IJsseldelta-Zwartewater in het Hotel Zwartewater.

Het integratievoorstel en de vervolgstappen werd toegelicht door het hoofdbestuurslid Arend Horrel. Er is een onderscheid tussen varende (A) en niet varende (B) leden. Over met name het lidmaatschap van niet varende leden en die van toekomstige nieuwe leden moet meer duidelijkheid komen. Een vertroebeling moet worden voorkomen, aldus het lid Ger Veuger tijdens de bespreking.  Daarnaast wordt aan de zelfstandigheid binnen de samenwerking grote waarde gehecht.
Volgens afdelingsvoorzitter Jan Albert Visscher beoogt de samenwerking vooral de nautische technische onderwerpen binnen Koninklijke Schuttevaer vast te houden.  Zolang het hoofdbestuur binnen dit eerder verkregen mandaat op het congres in Emmerich blijft handelen kunnen wij verder met het invullen van de integratie. Een weg terug is er niet, maar laten wij zorgen dat ons ledenbestand in stand blijft om onze eigen positie vast te houden, aldus de afdelingsvoorzitter. Martin Van Dijk van de internationale afdeling wees er op, dat de integratie de slagkracht zowel nationaal en internationaal vergroot en dit heeft een positieve meerwaarde.
Uit een schriftelijke stemming die volgde bleek, dat een kleine meerderheid van de Schuttevaer afdeling IJsseldelta-Zwartewater in deze fase tegen ‘het afmaken van de integratie’ is. Eind januari 2015 staat er een extra landelijke vergadering op de agenda om met de afgevaardigden hierover verder te spreken en te besluiten
Fred Tank (Rijkswaterstaat) en Wiedse Louwerse (aannemer Strukton Reef) gaven een update over de stand van zaken over de nieuwbouw van de Meppelerdiepsluis- en brug. De nieuwe brug wordt in de tijdelijke wegomlegging in april 2015  geplaatst.
Scheidend bestuurslid en oud voorzitter van de vroegere Schuttevaer afdelingen Kampen en Zwolle Jan Hoogeveen werd benoemd tot erelid voor zijn grote inzet. Hij kreeg een attentie en werd samen met zijn vrouw in de bloemetjes gezet.
Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500