Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
25 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Regionale aanpak huiselijk geweld

Geplaatst op: 6 januari 2015

Donderdag verricht de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar namens de elf gemeenten in de regio IJsselland de officiële opening van Veilig Thuis IJsselland, het nieuwe advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Per 1 januari 2015 moet elke regio in Nederland een Veilig Thuis-organisatie hebben. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Gemeenten dragen daarmee verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: kinderen en volwassenen die te maken krijgen met agressie, geweld of verwaarlozing in huiselijke kring.

Met de komst van Veilig Thuis IJsselland is er één advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is prettig voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers van geweld én professionals die ermee te maken krijgen. In de regio IJsselland worden de taken van Veilig Thuis in opdracht van de regiogemeenten uitgevoerd door Kadera aanpak huiselijk geweld en Jeugdbescherming Overijssel (voorheen Bureau Jeugdzorg Overijssel). Deze organisaties verzorgden eerder het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Activiteiten van Veilig Thuis IJsselland

  • Veilig Thuis IJsselland is het regionale meldpunt voor het melden van (vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • Veilig Thuis IJsselland geeft advies en informatie aan melders en burgers.
  • Veilig Thuis IJsselland onderzoekt (vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling als dat nodig is en begeleidt gezinnen naar passende hulp.

Advies vragen of een melding doen

Wie vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling en hierover advies wil vragen of een melding wil doen, kan bellen naar het nieuwe landelijke telefoonnummer 0800 2000. Dit gratis telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Bellers van de oude telefoonnummers worden doorverwezen of doorgeschakeld naar het nieuwe gratis 0800-nummer.

Begin januari besteedt de landelijke campagne ‘Het houdt niet op. Niet vanzelf’ in tv- en radiocommercials aandacht aan Veilig Thuis. Kijk voor meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500