Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Jacob van Dalfsen weg bij Sportclub

Geplaatst op: 16 januari 2015

Jacob van Dalfsen stopt als bestuurslid Technische Zaken. Dat meldt het bestuur van Sportclub Genemuiden vrijdag aan het einde van de middag. “Het bestuur heeft grote waardering voor de energie en inbreng van Jacob en zijn team en de manier waarop hij de organisatie heeft ingericht. Het bestuur zal zich gaan beraden omtrent de invulling van de opengevallen portefeuilles”, is de verklaring.

“Na zijn aanstelling als bestuurslid heeft Jacob zijn werkzaamheden voortvarend opgepakt en heeft hij zijn portefeuille een meer gestructureerde inhoud gegeven. In samenwerking met een team van adviseurs op verschillende vakgebieden is inmiddels een professionele organisatie neergezet die te allen tijde overdraagbaar is. Zo is onder meer een convenant met Fytac voorbereid en gesloten, dat voorziet in een regie op daadkrachtige begeleiding van fysiek en mentaal welzijn.

Echter, sinds december 2014 is er (te)veel commotie ontstaan binnen Sportclub Genemuiden. Het unanieme bestuursbesluit om de contracten met de huidige technische staf niet te verlengen heeft in de periode daarna voor een bestuurlijke impasse gezorgd.

Om een einde te maken aan deze impasse en om te trachten rust te creëren heeft Jacob zich bereid verklaard terug te treden en met onmiddellijke ingang zijn portefeuille beschikbaar te stellen. Het bestuur respecteert zijn besluit en heeft dit inmiddels aanvaard. In navolging van hem heeft ook zijn team het besluit genomen de werkzaamheden te beëindigen.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500