Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
2 april 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Regionale verkiezingsavond SGP

Geplaatst op: 11 februari 2015

Op donderdagavond 19 februari vindt er in de Pieter Zandt te Kampen een regionale verkiezingsavond voor de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Aanvang 19.45 uur.

Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf zal deze avond spreken over de relatie tussen politiek Den Haag en de provincie. Vervolgens spreekt Dirk van Dijk, lijsttrekker Provinciale

Statenverkiezingen SGP Overijssel, over het nut en de waarde van de provincie en speerpunten van de SGP in Overijssel.

Onderwerpen die betrekking hebben op de regio, zoals het Kamperlijntje, aardwarmte in de Koekoek en het Nationaal Landschap IJsseldelta zullen aan de orde komen. Na de pauze vindt er een forum plaats met de twee sprekers en is er vanuit de zaal volop ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.

Namens het waterschap zal de heer Visscher in het kort iets vertellen over het waterschap.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom op 19 februari om deze avond in de Pieter Zandt te Kampen bij te wonen. De avond begint op 19.45, inloop vanaf 19.15.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500