Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Herinneringen van een schoolmeester (10)

Geplaatst op: 13 maart 2015

Een lesrooster is onmisbaar en geeft structuur aan de dag, maar je mag er creatief mee omgaan. Op een van de eerste lentedagen wijkt hij ervan af, bestuift een gymles met een biologieles en fietst met de jeugd naar de Olde Maten. Heen over de pont en terug over Hasselt. Na wat gelaveer door de Sluus rijden ze de Conrad op om al gauw rechtsaf te slaan naar Zwartewatersklooster. Links en rechts smalle stroken land, hier en daar broekbos op verlande sloten. Vanuit een observatiehut turen de leerlingen naar de petgaten. Op een vissend groepje aalscholvers en wat miauwende buizerds na is er weinig te zien. De reeën hebben de bui van verre al horen aankomen. Er wonen een opa en oma in De Velde waar een glas limonade en een springkussen wachten. Als hij zijn groep tegen vieren weer de vrijheid geeft, voelt het als het uitzwaaien van de kleinkinderen na de verbouwing van zijn appartement op zondagmiddag.

Het is toetsweek. Tijdens zijn lesgevende morgen staat cito ‘begrijpend lezen’ op de rol. Ook hij moet eraan geloven. Alleen al over de ondoorgrondelijke handleiding breekt hij een uur zijn hoofd. Enkele jaren tevoren heeft hij zijn verzet tegen de toetsen-batterij opgegeven en het hoofd in de schoot gelegd. Er moest en er zou een leerlingvolgsysteem komen. En dat terwijl hij iedere dag de kinderen al volgde in hun reken- en taalschrift. Hij voorvoelde dat het cito (centraal instituut toets ontwikkeling) eens de macht over het onderwijs zou overnemen, en hij zat er niet ver naast. Toen de inspectie het rook, zagen ze hun kans schoon om dichter op de huid van het onderwijs te zitten.

’s Middags staat het periodieke overleg met collega’s uit de regio op de agenda. Bijpraten over netwerken, mobiliteit, arbobeleid, formatieontwikkelingen, federatie of fusie en wat dies meer zij. Het stagebeleid van de pabo’s ten opzichte van eerstejaarsstudenten komt aan de orde. Steeds meer jonge kerels, die in hun oriënteringsfase de onderbouw moeten verkennen, knappen erop af en houden de studie voor gezien. Bij de start van de basisschool in ’85 bestaat zijn team nog uit 4 mannen en 4 vrouwen, kom daar nu eens om! Tegen vieren rijdt hij langs school maar weerstaat de verleiding er nog even aan te schieten. Je hoeft je neus maar te laten zien en je bent een uur verder. Hij ziet ze vanavond toch weer. Liever laat hij zijn kooiker nog even uit voordat het donker is. Op het veerhoofd is het kil en winderig, maar er staan altijd wel baliekluivers. ‘Weer gauw vakantie, meester?’

Die avond propt het hele team zich in een paar auto’s om zich te bekwamen in computer-modules. Zijn jonge collega’s scoren er driftig op los, het ene na het andere certificaat binnenhalend. Hijzelf ploetert moeizaam door de vragenbrij heen. Met een handjevol ‘windows en word’ keert hij huiswaarts.

 Gerrit van Houwelingen

 

 

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500