Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
1 oktober 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Uitnodiging ledenvergadering EHBO

Geplaatst op: 19 maart 2015

Op dinsdag 24 maart 2015  wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur en is in verenigingsgebouw d’ Overtoom. U wordt van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

 

Agenda.

 

 

 1. Opening.

 

 1. Notulen vorige vergadering 10-06-2014

 

 1. Jaarverslag.

 

 1. Verslag penningmeester.

 

 1. Kascommissie.

 

 1. Pauze.

 

 1. Mededelingen bestuur.

 

 1. Verkiezingen: aftredend en niet herkiesbaar M. Eenkhoorn – Boonzaaier
 1.   Eenkhoorn

Nieuwe bestuursleden Nelly Meuleman     Penningmeester

Alice Ruygh  algemeen adjunct

 

Vacature ledenadministratie en secretaris

 

 1. Rondvraag.

 

 1. Sluiting.

 

 

Tot ziens op dinsdag 24 maart 2015-2015

 

Het bestuur.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500