Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
27 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘Bijzonder vogelgebied, maar bijna niemand weet het’

Geplaatst op: 23 maart 2015

Genemuider werkgroep beschermt nesten van weidevogels

“Genemuiden ligt aan de rand van een bijzonder weidevogelgebied, maar niemand weet het”, zegt Joop Beens, een van de vijftien vrijwilligers van Weidevogelwerkgroep Genemuiden die momenteel in een drukke periode zitten. Ze beschermen de nesten van weidevogels in polder Mastenbroek en de Zuiderzeepolder. Beens sluit zelf voor de provincie Overijssel ook nog contracten af met agrariërs, zodat die rekening houden met de weidevogels.

70 procent van alle kieviten in Overijssel zitten in de IJsseldelta en dat geldt ook voor steeds zeldzamere soorten als de wulp en tureluur. “En die zitten veel aan de kant van Genemuiden. Hoe dichterbij Zwolle, hoe minder vogels. Vlak buiten Genemuiden heb je veel klei op veengrond en daar zijn wulpen en tureluurs gek op”, vertelt Beens. De situatie is echter zorgelijker dan uit die cijfers blijkt. Overal in Nederland holt de stand van de weidevogels achteruit, in de IJsseldelta is die teruggang hooguit wat minder. “Vroeger brak je de benen zo ongeveer over de vogels. Dat is nu heel anders. Alleen de kievit loopt jaarlijks met 8 procent terug. Andere weidevogelsoorten zijn bijna zeldzaam.”

De Genemuider vrijwilligers willen die situatie verbeteren of op zijn minst gelijk houden. Ze markeren bijvoorbeeld nesten zodat agrariërs rekening kunnen houden met broedende vogels. Eenvoudig is dat doel niet. “Weidevogels zijn schaarser vanwege de intensieve akkerbouw en omdat kuikens het niet redden. Ze worden vaak opgegeten door roofvogels als kraaien, buizerds en ook ooievaars. Die hebben een hoog knuffelgehalte, maar eten veel nesten leeg”, vertelt Beens.

En dan is er nog de vos. Momenteel misschien wel de grootste bedreiging voor weidevogels, betoogt Beens. “Dertig jaar geleden kwam die helemaal niet voor in deze regio. Uit eigen ervaring weet ik dat hij enorm veel nesten leeg eet. De situatie in de Zuiderzeepolder is echt dramatisch. Ik schat dat daar 90 procent minder grutto’s zijn dan voorheen”, zegt Beens, die ook successen kan melden. “In Mastenbroek is het aantal grutto’s bijvoorbeeld wel stabiel. Ook is de medewerking van de agrariërs heel goed, waardoor we op sommige plekken echt zien dat het goed gaat met de weidevogels. En vorig jaar broedde er voor het eerst in veertig jaar weer een velduil in Mastenbroek. Dat pak je zomaar even mee…”

Zelf is Beens een gruttokenner. Waar collega’s nu al volop in het veld zijn voor de kievit, begint zijn veldwerk over een kleine maand. Dan is de grutto aan het broeden. “Voor en na mijn werk zit ik dan in het veld. Prachtig en belangrijk werk. We doen dat al sinds 1994. Sinds dat jaar is de mestinjectie toegestaan. Vroeger werd de mest met een sproeisysteem op het land gebracht en daar konden nesten prima tegen. Het huidige systeem is heel slecht voor de nesten.”

Ondertussen is de groep Genemuider vogelbeschermers teruggelopen van 25 naar vijftien. “We vergrijzen. Jongeren hebben minder belangstelling voor dit werk. Dat is best zorgelijk. Buiten het beschermen van de nesten en de weidevogels, tellen wij ook vogels. Het zou mooi zijn als we meer vrijwilligers zouden krijgen. Hopelijk zien meer mensen dat we in een heel bijzonder vogelgebied wonen.”

Vorig jaar beschermden de Genemuidenaren de volgende nesten:

Totaaloverzicht Genemuiden 2014:
Gemarkeerd
Kievit 506
Grutto 172
Tureluur 56
Scholekster 35
Wulp 28
Slobeend 10
807

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen

2 thoughts on “‘Bijzonder vogelgebied, maar bijna niemand weet het’

 1. Cees van Hunnik schreef:

  Ik woon in Zwolle en ben vogelaar in natuurgebieden rond zwolle oa. de mastenbroeker
  Polder met accent op weidevogels. Ik wil jullie graag helpen met het tellen weidevogels.
  Groet
  Cees van Hunnik
  Zwolle
  cvhunnik@home.nl

Comments are closed.

Van Dijk Containers 500