Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ketenbeleid onder de loep

Geplaatst op: 24 maart 2015

De gemeenteraad van Zwartewaterland neemt het Ketenbeleid en de verordening Paracommercie onder de loep. Dat gebeurt tijdens een zogenoemde ronde tafelbijeenkomst waarbij betrokkenen kunnen aanschuiven om hun ervaringen te vertellen. 

De eerste bijeenkomst is donderdag 2 april van 19.30 tot 20.30 uur en is gericht op het Ketenbeleid. In 2009 sprak de gemeente in overleg met betrokkenen spelregels af zodat jongeren elkaar konden ontmoeten in keten. In navolging op het recent vastgestelde preventie- en handhavingsplan alcohol wil de gemeenteraad in gesprek met betrokkenen. “De gemeenteraad hoort graag hoe het Ketenbeleid in algemene zin functioneert en welk effect het heeft op het alcoholgebruik onder de jongeren. Jongeren die een keet bezoeken, ouders van deze jongeren, eigenaren van percelen waarop een keet is gevestigd en andere belanghebbenden zoals lokale horecaondernemers zijn van harte welkom om aan deze bijeenkomst deel te nemen,” aldus burgemeester Bilder, voorzitter van de gemeenteraad.

De tweede bijeenkomst is van 20.45 tot 21.45 uur. Deze bijeenkomst heeft betrekking op de regels die gelden voor verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen die beschikken over een drank- en horecavergunning. Begin 2014 heeft de gemeenteraad de regels met betrekking tot de schenktijden, het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard (verjaardagen, bruiloften en dergelijke) en het verstrekken van sterke drank in de verordening Paracommercie vastgelegd.

Burgemeester Bilder: “Gelet op de aspecten alcoholmatiging (vooral onder jongeren) en oneerlijke mededinging ten opzichte van de reguliere horecabedrijven wordt teruggeblikt op het effect dat de regels het aflopen jaar hebben gehad. Houders van een paracommerciële drank- en horecavergunning, ouders van jongeren die lid c.q. aangesloten zijn bij een vereniging, stichting en kerkgenootschappen en lokale horecaondernemers zijn van harte uitgenodigd. Op basis van de input vanuit de samenleving bespreekt de gemeenteraad in juni de evaluaties.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500