Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Jarig Harpe Davids presenteert cd

Geplaatst op: 17 april 2015

Vrijdagavond was er ‘feest’ in de Grote of Stephanuskerk te Hasselt. Mannenkoor Harpe Davids mocht gedenken dat het tien jaar bestond, en dat werd gevierd en herdacht met een jubileumconcert. Om 8 uur stipt begon het koor met Psalm 100, een lofpsalm. Een voorspel door het orgel, wat werd bespeeld door Marco den Toom, de vleugel door Johan Bredewout, en een orkest. Het koor zette in: Juicht aarde, juicht alom den Heer. De toon was gezet.

Ds. Hogchem opende de avond met Openbaring 1, en gebed, en daarna galmde het door de kerk: Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Waarbij de bovenstem niet ontbrak….

Het koor zong het eerste blokje, Psalm 146, daarna het lied: Zoekt eerst het koninkrijk van God, wat destijds met dirigent Albert Bekendam is opgenomen in de Bovenkerk in Kampen. Het blokje eindigde met het gevoelige Psalm 42, waarbij de contrasten erg hoog lagen, en menig een kippenvel bezorgde.

Na een meditatief moment was het weer tijd voor de bovenstem, en die kunnen ze ook bij Harpe Davids erg mooi zingen! Psalm 119 stond in het mooie programmaboekje, er werd gezongen, en dat werd gezongen met het hart: Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer!

Nadat het koor het tweede blokje heeft gezongen, kwam de voorzitter naar voren met twee cd’s in zijn handen; één voor de burgemeester, en één voor de dominee.

“Toen ik aan mijn collega’s vertelde dat ik bij een cd-opname geweest was zeiden ze: Werd je daar niet zat van, je moet iedere keer overzingen! Nee, sterker nog: Het mocht van mij nog wel veel vaker overgezongen worden”, aldus Bilder. “Eigenlijk moet iedere ambtenaar en regeerder weten dat er één Regeerder is, en dat hij zich ook moet verantwoorden”.

Na een zegenwens voegde hij er nog aan toe: “Bij een jubileum hoort naast ontvangen ook geven, dus dat houden jullie van mij tegoed”.

Na de samenzang van de titel van de cd: God de Heer regeert, zong het koor nog 3 liederen, waarvan de mooiste er toch echt bovenuit sprong, Vrede voor Jeruzalem. Een lied gezongen met het hart, en wat ook vanuit de kerk zachtjes meegezongen werd.

Wat er niet zachtjes meegezongen werd was het laatste couplet van Psalm 150: Looft den Heer die eeuwig leeft! Hier werd een geweldige ‘verjaardag’ mee afgesloten!

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500