Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gebedsweek in ’t Olde Staduus

Geplaatst op: 7 mei 2015

In de week voor Pinksteren van D.V. 18 t/m 23 mei wordt er een week van gebed georganiseerd in ’t Olde Staduus. Dit in navolging van de discipelen die ná de Hemelvaart van de Heere Jezus de opdracht kregen te wachten op de belofte van de kracht van de Heilige Geest. Zij deden dit door eensgezind en volhardend te bidden en smeken. De week heeft als thema “Verootmoediging –Vrijmoedigheid –Verlangen” gekregen.  Aan de hand van Handelingen 1 wil de organisatie iedere avond samen zingen en kort nadenken over het thema. Dan zal er, mede aan de hand van gebedspunten, in kleine groepjes worden gebeden.

De wereld wordt steeds onrustiger, steeds gewelddadiger en raakt steeds meer in chaos. Daarnaast spoelt er een tsunami van zonden over ons heen. Veel mensen zijn verslaafd geraakt aan drank, porno, drugs of beeldscherm en weer anderen leven een net en fatsoenlijk leven om zo de leegte op te vullen in hun diepste innerlijk.

“Wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen” zegt de profeet Daniël als hij zijn zonden belijdt voor God. Zo ervaren wij dat ook voor onszelf in Genemuiden. Wij willen daarom deze gebedsweek met elkaar in afhankelijkheid van de Heere God, onze verwachting alleen op Hem stellen. Hem bidden of Hij onze stad wil bezoeken met Zijn Heilige Geest en een herleving schenken zodat veel mensen tot bekering en geloof in de Heere Jezus zullen komen en dat wedergeboren gelovigen een nieuwe toewijding zullen ontvangen.

Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, herinnert ons eraan wat God deed toen en wat Hij ook nu nog wil doen. Hij is gisteren, vandaag en morgen tot in alle eeuwigheid Dezelfde en dat geeft ons grote verwachting (2 Kron. 7:14). Jezus heeft gezegd: Die bidt, die ontvangt, die klopt, wordt opengedaan en die zoekt, zal vinden.

Wij nodigen je van harte uit; ook al vind je bidden moeilijk. Kom gerust want we willen benadrukken dat niks ‘moet’. Plaats ’t Olde Staduus. Tijd: ’s avonds van 20.30 uur tot 21.30 uur.

De initiatiefnemers zijn: Margareth Borneman, Jacoline Voorhorst, Kees en Hermien Lindeboom,  Alberdine Kijk in de Vegte, Cees van Beek, Loes Beens en Arwin en Gabriëlle van Dijk

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500