Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
18 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Opnieuw flink verlies voor gemeente

Geplaatst op: 26 mei 2015

Ondanks dat het college van burgemeester en wethouders erin slaagde een positief saldo van circa twee miljoen euro te realiseren op de uitvoering van reguliere begrotingstaken, is het begrotingsjaar afgesloten met een negatief resultaat van ruim twee miljoen euro, omdat voor het grondbedrijf vier miljoen euro aan voorzieningen werd getroffen. Het college ziet het treffen van deze voorzieningen als een belangrijke stap in het gezond maken van de gemeentelijke financiën. Op 4 juni as. spreekt de gemeenteraad over de Jaarrekening 2014.

Het college maakt schoon schip door af te rekenen met de omvangrijke risico’s die nog aan de gemeentelijke grondpositie verbonden waren. Wethouder Dick Visserman: “In plaats van keuzes overeind te houden die in heel andere tijden en onder volstrekt andere omstandigheden zijn gemaakt, creëren we nu  nieuwe mogelijkheden die ertoe moeten leiden dat er weer vooruitgang kan worden geboekt. Wij gaan er vanuit dat de ontwikkeling van de gemeentelijke woningbouwgronden en bedrijventerreinen op termijn tot stand  komt. We zoeken naar innovatieve wegen om dit te realiseren en zo de economische vitaliteit en leefbaarheid van Zwartewaterland te stimuleren.”

Reguliere begrotingstaken

Het voorzichtig economisch herstel resulteerde in 2014 in de verkoop van zesentwintig woningen in Hasselt Om de Weede en vijfentwintig in Tag West te Genemuiden. Daarnaast werden twaalf Startersleningen verstrekt.

De gemeente ontving extra legesinkomsten door de marktgerichte herontwikkeling van het bedrijventerrein Zwartewater te Hasselt, waarvoor in maart 2014 het startschot werd gegeven. De vestiging van nieuwe bedrijven op dit terrein voorziet de komende jaren in een toename van honderdnegentig arbeidsplaatsen.

Naast de voorbereiding op de nieuwe taken in het sociale domein, zette het college in 2014 volop in op het kleiner en wendbaarder maken van de gemeentelijke organisatie. Vacatureruimte werd niet opnieuw ingevuld en onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om samen te werken met de gemeenten Staphorst en Steenwijkerland.

Dienstverlening ondernemers

Het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers was in 2014 een belangrijk speerpunt. In het najaar ging het Ondernemersloket van start en heeft de opdracht meegekregen zo snel, goed en behulpzaam mogelijk te reageren op ondernemersvragen. Het Ondernemersloket handelde in 2014 vierenvijftig ondernemersvragen naar tevredenheid af.

Particulier initiatief

Ook investeerde het college in 2014 stevig in het aanboren van initiatieven vanuit de samenleving. Niet alleen werden stimuleringsbijdragen uit het budget Samen Actief beschikbaar gesteld maar tevens stelde het college drie kerncoördinatoren aan. Zij hebben de taak maatschappelijk actieve inwoners zo goed mogelijk te faciliteren en zijn het aanspreekpunt voor projecten in het kader van de centrumplannen.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500