Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
27 september 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Waterschap naar Zwolle

Geplaatst op: 29 mei 2015

De stuurgroep van het nieuw te vormen waterschap in West-Overijssel en Zuidwest-Drenthe heeft een voorlopig besluit genomen over de plek van het nieuwe hoofdkantoor. Met een breed draagvlak in de algemeen besturen van Groot Salland en Reest en Wieden is gekozen voor het kantoorpand Dokter Van Deenweg aan de Dokter van Deenweg 162 in Zwolle. Definitieve besluitvorming volgt na goedkeuring van beide algemeen besturen voor het investeringskrediet en bekrachtiging van de voorgenomen fusie door beide provincies.

In een zorgvuldig afwegingsproces zijn de bestaande kantoorgebouwen van de beide waterschappen en een aantal andere panden in Meppel en Zwolle met elkaar vergeleken. Het kantoorgebouw aan de Dokter van Deenweg is, na afweging van alle criteria, als voorkeursvariant naar voren gekomen. De eigenaar van dit pand is bereid het hoofdkantoor van Groot Salland en indien gewenst op termijn ook het huidige gebouw van Reest en Wieden in Meppel over te nemen. Daarmee worden voor het nieuwe waterschap financiële risico’s, zoals meerjarige leegstand, weggenomen.

De nu gemaakte keuze zorgt er voor dat een van de fusiedoelen, verlaging van de huisvestingskosten, daadwerkelijk kan worden gehaald.

Huidige panden niet groot genoeg

Een ander voordeel is, dat het nu leegstaande kantoorpand Dokter Van Deenweg al in de eerste helft van 2016 kan worden betrokken. Grote verbouwingen aan bestaande panden zijn dan niet nodig. Geen van de beide huidige panden was groot genoeg om de toekomstige medewerkers te huisvesten.

Medewerkers werken in het hele gebied

Uiteraard werkt maar een groot deel van de 550 medewerkers vanuit het nieuwe hoofdkantoor. Het fusiewaterschap heeft, verspreid over haar hele werkgebied in Drenthe en Overijssel, vele andere panden, zoals werkplaatsen, steunpunten en zuiveringsinstallaties. Vanuit het hoofdkantoor en de verschillende locaties kan straks adequaat en efficiënt inhoud en uitvoering worden gegeven aan de taken: zorgen voor waterveiligheid, voor droge voeten, voor voldoende water én zorgen voor schoon water.

De filosofie van het nieuwe waterschap is: Centraal wat moet, decentraal wat kan. Contact en binding met inwoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in de beide provincies staat in het nieuwe waterschap centraal.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500