Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘Sesam’ ondersteunt lokale organisaties

Geplaatst op: 8 juni 2015

Hoe werf je nieuwe leden? Waar vind je sponsoren? Hoe stel je een beleidsplan op? Veel culturele vrijwilligersorganisaties in Zwartewaterland worstelen met dit soort vragen. Daarom is gemeente Zwartewaterland een samenwerking aangegaan met de Sesam Academie. De gemeente wil plaatselijke culturele organisaties de mogelijkheid bieden voor ondersteuning en advies. Eén van de middelen daartoe is de overeenkomst die is aangegaan met de Sesam Academie. Tijdens een officieel moment ondertekenden wethouder van cultuur Gerrit Knol en Frits Mollema, regiocoördinator van de Sesam Academie, de overeenkomst.

Het culturele leven in Zwartewaterland is vrijwel volledig aangewezen op vrijwilligers. Juist voor dit soort organisaties biedt de Sesam Academie advies op maat. De organisatie bestaat zelf ook uit bevlogen vrijwilligers, waardoor de kosten tot een absoluut minimum worden beperkt. De vrijwilligers zijn senioren die hun ervaring hebben opgedaan in veelal hoge leidinggevende functies en deze kennis graag voor het algemeen belang willen inzetten.

De vrijwilligers van de Sesam Academie staan de organisaties graag bij met raad en daad. Ze kunnen adviseren bij de organisatieontwikkeling, het opstellen van een toekomstvisie of beleidsplan, financiële planning en beheer, de ontwikkeling van vrijwilligersbeleid of bij het opzetten van fondsenwerving en een sponsorplan. De culturele organisaties in Zwartewaterland krijgen een uitnodiging om gebruik te maken van deze unieke kans. De gemeente hoopt dat de culturele organisaties in Zwartewaterland hiermee nog beter zijn toegerust voor de toekomst.

Cultuurfonds

Tijdens een voorlichtingsavond op 28 april jl. kon cultureel Zwartewaterland al kennis maken met de Sesam Academie. Voor ruim zeventig belangstellenden gaf Frits Mollema een korte introductie van de mogelijkheden van zijn organisatie. Tijdens dezelfde avond werd ook het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten gepresenteerd, een ander middel om het culturele leven in Zwartewaterland te stimuleren. Vanuit het Fonds is jaarlijks 15.000 euro beschikbaar. Alle culturele verenigingen in de gemeente kunnen daartoe een aanvraag indienen bij de gemeente.

De overeenkomst met de Sesam Academie  en het Fonds zijn een uitwerking van de gemeentelijke cultuurnota ‘Kansen voor Cultuur’. Dit cultuurbeleid voor de jaren 2015-2018, werd eind vorig jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Het beleid focust zich op vier speerpunten: het stimuleren van samenwerken en onderhouden van netwerken, het bevorderen van cultureel ondernemerschap, het in stand houden van cultuureducatie voor de basisscholen en de cultuurhistorie inzetten ter versterking van identiteit, toerisme en economie.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500