Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
1 oktober 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Fietsflat bij Zwol station

Geplaatst op: 16 juni 2015

Een grote fietsenkelder onder het stationsplein aan de noordzijde en een transparante fietsflat aan de zuidkant zijn de beste oplossing om het groeiende aantal fietsen bij het station op te vangen. Daarvoor moet echter nog wel extra geld gevonden worden. Dit staat in de ambitie voor het fietsparkeren in de Spoorzone die Burgemeester en Wethouders van Zwolle hebben vastgesteld.

Momenteel zijn er bijna 7000 stallingsplekken op straatniveau en in de fietsenkelders aan de Westerlaan en de Hanzelaan. De komende jaren groeit het aantal fietsers naar verwachting verder tot circa 12.000 in 2030. Samen met de NS en ProRail én met belanghebbenden en bewoners heeft de gemeente onderzocht hoe de de ambities voor het fietsparkeren in de Spoorzone het beste vorm kunnen krijgen.

Het is de bedoeling de huidige fietsenkelder aan de Westerlaan uit te breiden met een nieuwe ondergrondse stalling onder het stationsplein. Met de bouw daarvan kan begonnen worden in 2018, als het nieuwe busperron aan de zuidzijde in gebruik is genomen. Daarnaast zijn ook extra plekken aan de Oosterlaan en Westerlaan nodig. Voor de zuidzijde gaat de voorkeur uit naar een transparante fietsflat direct naast de nieuwe stationstunnel, als meerlaagse, veilige oplossing.

Om deze ambities mogelijk te maken is wel nog extra financiering nodig bovenop het geld dat de raad in 2013 beschikbaar heeft gesteld voor het fietsparkeren in de Spoorzone. Het totale eindbeeld wordt nu eerst voorgelegd aan het ministerie van IenM. Als dat ermee instemt wordt het plan verder uitgewerkt en een aanvraag ingediend bij het ministerie om voor 50% bij te dragen in de kosten.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500