Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
27 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘Gemeente komt problemen zelf te boven’

Geplaatst op: 16 juni 2015

Wethouder Dick Visserman is ervan overtuigd dat Zwartewaterland de huidige financiële problemen zelfstandig te boven komt. Dat zegt hij in de voorbereiding op de gemeenteraad over de zogenoemde Kadernota 2016-2019. Daarin presenteert het college de plannen voor de komende jaren.

In plaats van investeringen in allerlei projecten, investeert de gemeente vooral in het op orde brengen van het huishoudboekje. Dat moet structureel weer financieel gezond worden. In de begroting neemt het college 6,5 ton op aan maatregelen die uiteindelijk juist meer geld moeten opleveren. Of die leiden tot minder uitgaven. De afgelopen maanden voerde het college, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Overijssel, daartoe een begrotingsscan uit.

Visserman: “De meeste aanbevelingen uit de scan zijn financieel technisch van aard. Maar de scan attendeert ons bijvoorbeeld ook op afwijkingen in de uitgaven voor de clusters werk en inkomen, kunst en ontspanning, openbare orde en veiligheid en wegen en water. De gemeente geeft hiervoor per inwoner in totaal € 50 meer uit dan referentiegemeenten. Daarnaast wijst de scan op het belang van een realistische  planning van het onderhoud van kapitaalgoederen (gebouwen, wegen en bruggen) en een markconforme actualisatie van de grondexploitatie. Het college is momenteel druk doende de aanbevelingen uit de begrotingsscan uit te werken en om te zetten in concrete maatregelen”.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500