Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
1 oktober 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Kritiek en lof voor college bij algemene beschouwingen

Geplaatst op: 18 juni 2015

De raad hield donderdagavond haar algemene beschouwingen over de politiek die gevoerd wordt en werd. Daarin sprak zij ook over de Kadernota. Daarin worden de kaders gesteld voor de begroting 2016-2019. Het college laat in de nota weten dat zij de lastenverhoging wil beperken tot de inflatiecorrectie en geen ruimte geeft voor nieuwe beleid.

Margreet Bosma van het CDA zei over de lage lastenverhoging dat zij dat toejuicht. “Het CDA heeft bij de jaarrekening al aangegeven dat het maximum is gevraagd.” Dat er geen ruimte is voor nieuw beleid, zet de gemeente volgens haar op de handrem. “Wanneer zich kansen voordoen om door nieuw beleid uit het dal te kunnen komen moeten we daar niet tegen zijn.”

De PvdA uitte forse kritiek op het college en de coalitie. “Vorig jaar werd al duidelijk dat deze coalitie niet bereid was om inhoudelijk te praten. Wij hebben weinig tot geen ruimte gevoeld om inhoudelijk de discussie aan te gaan”, zei fractievoorzitter Dijkstra, die vaststelde dat het college het afgelopen jaar vooral bezig was met het herstellen van fouten. “Zonder uitzondering zijn alle wethouders meerdere keren onderuitgegleden op hun eigen onvermogen.”

De ChristenUnie was laaiend enthousiast over de nota. “We worden hier op onze wenken bediend. Deze Kadernota is sober en solide en staat in het teken van ‘Samen Sterker’. De hand op de knip blijft echter nodig”, vond fractievoorzitter Tamme Spoelstra.

SGP’er Slingerland stelde vast dat de gemeente het financieel moeilijk heeft gehad, en dat nog heeft. “We moeten weer structureel financieel gezond worden. Ambities moeten daarom worden vormgegeven binnen de beschikbare budgetten.” De partij stelde hierom voor om een onderzoek in te stellen naar het heffen van precariorechten (belasting, EK) over kabels van de netwerkbeheerder.

GemeenteBelangen-voorman Roel Withaar werd, net als het CDA, blij van de lage lastenverhoging. “Dat klinkt beter dan een OZB-verhoging van 20 procent.” Wel droeg hij een puntje van verbetering aan: “Naar onze mening wordt er teveel geld gesluisd naar de regio en regionale instellingen. Wij zijn geen voorstander van geld naar IJsseldeltaprojecten. Dit geld kan beter plaatselijke besteed worden. En het aanleggen van allerlei rotondes op zogenoemde verkeersknelpunten vinden wij een beetje onzin op een gegeven moment.”

John Smits benaderde de nota van een andere kant. “Waar zijn de tijden gebleven dat je eens lekker los kon gaan op nieuw beleid. Politiek was toen nog leuk. Nu is dat anders. Toen zeiden we ‘geen visie’, nu ook nog geen papier.” Hij stelde vragen over de lastenverhoging van de afgelopen jaren. “Doet het de gemeente goed dat wij in de top tien staan van duurste gemeenten om te wonen? Zijn wij niet vreselijk onaantrekkelijk om te komen wonen?” Slingerland verklaarde dit als onjuist. “Misschien dat we ergens in een staatje staan als grootste stijgers. Maar we staan niet in de top tien van duurste gemeenten.”

Later vanavond de reactie van het college op de gesproken woorden.

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500