Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
24 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gebedsweek krijgt vervolg

Geplaatst op: 6 juli 2015

Een rijk gezegende week, dat was de conclusie na afloop van de gebedsweek in ’t Olde Staduus voorafgaand aan Pinksteren. Velen hebben dit als een zeer waardevol initiatief ervaren en gaven aan graag deel te nemen aan een eventueel structureel vervolg. Dit is dan ook de reden dat hieraan een gevolg wordt gegeven, door na de zomervakantie één avond per maand op dezelfde wijze bij elkaar te blijven komen.

Tijdens de week was het mooi om de onderlinge eenheid te ervaren. De nadruk lag op wat ons als gelovigen bindt en niet op wat ons onderscheidt. Allen hadden en hebben hetzelfde verlangen, namelijk dat mensen geraakt worden door het Evangelie, zodat zij tot levend geloof in Jezus Christus zullen komen, of een nieuwe toewijding  mogen ontvangen. De Heere beloofd in Zijn Woord grote dingen te doen wanneer we bidden naar Zijn wil en dat geeft grote verwachting:

“Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.” Marcus 11:24

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500