Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
8 mei 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zwartewaterland scheidt afval goed, tarief omlaag

Geplaatst op: 14 september 2015

Het nieuwe inzamelsysteem van afval in Zwartewaterland is een groot succes. Zwartewaterlanders scheiden hun afval veel beter dan vooraf gedacht. Dat schrijft het college van B en W in een evaluatie van het nieuwe beleid. Door de goede resultaten gaat de afvalstoffenheffing volgend jaar omlaag van ruim 146 euro naar 139 euro. Het tarief voor het aanbieden van restafval gaat wel omhoog van 1,18 naar 1,55 per aanbieding.

Zwartewaterland loopt voorop bij het scheiden van afval, zo blijkt uit de gegevens over het eerste half jaar. De gemeente gaat er van uit dat het percentage hergebruik van afval op 83 procent uitkomt. Dat was vorig jaar nog maar 72 procent. Met het verwachte percentage haalt Zwartewaterland al de landelijke normen voor 2020. Ook het aanbieden van restafval is fors gedaald van 90 kilogram per huishouden naar 50 kilo.

Dit leidt er toe dat huishoudens gemiddeld 28 euro besparen. Volgend jaar gaat dan het tarief nog omlaag naar 139 euro. Wel blijkt dat het verwerken van het restafval door de ROVA momenteel niet kostendekkend is. Bij 1,55 is dat wel het geval.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500