Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
13 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Poortjes op NS-station Zwolle

Geplaatst op: 10 november 2015

De gemeente Zwolle en NS hebben na een lang en intensief traject overeenstemming bereikt over het gebruik van OV-chipkaartpoortjes op station Zwolle. Ze hebben afspraken gemaakt over een gefaseerde inwerkingtreding van de poortjes, passagemogelijkheden voor passanten, maatwerk voor bezoekers van evenementen in de stad, communicatie en monitoring van de gevolgen en ervaringen.

Vanaf het tweede kwartaal van 2016 gaan de poortjes op het station Zwolle gefaseerd dicht. Aan de zuidkant staan in de nieuwe reizigerstunnel al poortjes, maar die zijn nog open. Zodra ze dicht gaan kunnen voetgangers de poortjes alleen nog met een OV-chipkaart of een speciale pas passeren.

Veilig

Op 82 Nederlandse stations komen poortjes om het reizen veiliger en het in- en uitchecken makkelijker te maken. Na geweldsincidenten begin dit jaar heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de betrokken gemeenten gevraagd mee te werken aan een versnelde invoering van de poortjes. In een brief aan de staatssecretaris hebben de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel eerder aangegeven geen voorstander te zijn van OV-chipkaartpoortjes op het station van Zwolle. Gemeente en provincie zien graag een gastvrije voetgangersverbinding tussen Hanzeland en de binnenstad die 24 uur per dag toegankelijk is. In haar reactie gaf de staatssecretaris aan dat de komst van de poortjes voor haar desondanks een gegeven is. Ze heeft gemeente, provincie en NS opgeroepen samen het gesprek te voeren.

Gastvrij

Alle partijen hechten veel belang aan een gastvrij en veilig station voor de reiziger en het treinpersoneel. Daarom hebben ze afspraken gemaakt om een vlotte passage voor iedereen mogelijk te maken. Zo komt er voor regelmatige passanten en omwonenden die geen OV-chipkaart hebben een speciale passagepas. Voor medewerkers en bezoekers van kantoren in de buurt van het station en voor bezoekers van evenementen in de stad worden maatwerkoplossingen gezocht. Voorafgaand aan de ingebruikname van de poortjes gaat NS omwonenden, reizigers en passanten informeren.

Met de afspraken wordt het gastvrije karakter van het station van Zwolle geborgd en komt NS tegemoet aan het bezwaar van gemeente en provincie dat de poortjes een vrije doorgang van de tunnel beperken.

In 2016 en 2017 zal NS de sociale veiligheid monitoren en bijhouden hoeveel passanten er gebruik maken van de tunnel. Ook is afgesproken dat NS pilots gaat uitvoeren op station Zwolle met nieuwe technieken en systemen die de doorgang eenvoudiger kunnen maken, zoals in- en uitchecken met een mobiele telefoon of bankpas.

Met de onderlinge afspraken zijn de gemeente en NS ervan overtuigd dat ze recht hebben gedaan aan de gezamenlijke ambitie om station Zwolle en de Spoorzone tot een gastvrij en aantrekkelijk gebied te ontwikkelen voor bewoners, bezoekers en reizigers.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500