Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
30 september 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Sloop van de Zuidwal en d’ Akkerties in De Meente

Geplaatst op: 19 november 2015

Begin 2018 worden de veertig woningen aan de Zuidwal en d’ Akkerties in De Meente gesloopt. Dat hebben de bewoners deze week te horen gekregen. Ze moeten de komende jaren hun woning verlaten en krijgen later de kans om weer terug te keren.

Enkele jaren geleden is door Wetland Wonen met een aantal organisaties, waaronder IJsselheem en stichting de Meente, een intentieovereenkomst gesloten om de komende jaren woonzorgcentrum de Meente te vernieuwen. Het doel daarvan is om ook in de toekomst goede seniorenhuisvesting in Genemuiden te kunnen waarborgen. Belangrijke onderdelen hiervan waren de renovatie van Weidegreven, de huisvesting van Akkerwinde en op termijn de herontwikkeling de Zuidwal en d’Akkerties.
In het afgelopen jaar is door Wetland Wonen geïnventariseerd welke ingrepen er in de tussentijd in de Zuidwal en d’Akkerties nog nodig zijn. Mede naar aanleiding van deze onderzoeken, de ontwikkelingen in de zorg en de aanscherping van wet- en regelgeving is besloten om de woningen aan de Zuidwal en d’Akkerties twee jaar eerder dan gepland te gaan herontwikkelen. Dit betekent dat de huidige 40 woningen begin 2018 gesloopt zullen worden en dat er ongeveer 30 ruimere en moderne woningen voor terugkomen. Dit past in de ontwikkeling dat mensen langer thuis blijven wonen en de vraag naar ruimere aanleunwoningen om de zorgverlening goed te kunnen uitvoeren. Meer exacte uitwerking zal in de komende tijd volgen.
Uiteraard heeft de herontwikkeling gevolgen voor de bewoners van de huidige woningen. In de afgelopen week zijn de huidige bewoners geïnformeerd over de consequenties van deze stap. In de komende jaren zullen alle bewoners de woningen moeten verlaten. Beschikbare woonruimte in de Meente en de omliggende aanleunwoningen worden voor de bewoners van de Zuidwal en d’Akkerties gereserveerd. Bewoners die dit wensen krijgen de mogelijkheid om terug te keren op hun oude plek.

Zorg aan huis
Deze herontwikkeling heeft niet alleen consequenties voor de huidige bewoners maar voor alle ingeschrevenen op de wachtlijst. Doordat woningen beschikbaar gehouden worden voor de herontwikkeling kan het langer duren dan men gewend was voordat een woning toegewezen kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met dringende situaties.
De maatschappelijke ontwikkelingen hebben als gevolg dat mensen langer thuis blijven wonen. Daarom is het nu een goed moment om de herontwikkeling op te pakken.
IJsselheem levert vanuit de Meente de thuiszorg in Genemuiden, daar waar iemand woont. Nu is dat veelal in de aanleunwoningen. In de periode van herontwikkeling komt de thuiszorg gewoon aan huis. Thuiszorg IJsselheem is daar heel flexibel in. Het team dat nu werkzaam is in de Meente levert dezelfde kwaliteit zorg en ondersteuning ook bij de cliënt in de wijk. Ondersteuning voor de oudere gebeurt altijd in samenspraak met de persoon zelf, diens naasten en de professionele verzorgenden.
Met elkaar wordt er voor mensen in Genemuiden die ondersteuning nodig hebben, goed gezorgd.
Voor vragen kunt u terecht bij het zorgloket in de Meente.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500