Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
2 april 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Vluchtelingen naar Kampen

Geplaatst op: 2 december 2015

Vanaf vrijdag 4 december verwacht de gemeente Kampen een groep vluchtelingen die tot en met maandag 7 december opgevangen worden in sporthal De Reeve. Het college van B&W stelt de sporthal opnieuw voor 72 uur beschikbaar voor deze crisisopvang. Er is gekozen voor het Sinterklaasweekend, omdat de sporthal dan minder gebruikt wordt door sportclubs en sportverenigingen. Er kunnen maximaal 130 mensen opgevangen worden in sporthal De Reeve.

Maandag heeft de gemeente Kampen de toezegging gedaan aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om medewerking te verlenen aan het realiseren van een crisisopvang voor vluchtelingen voor 72 uur.
Maandagavond heeft het COA de gemeente laten weten van dit aanbod gebruik te willen maken, omdat er een dringend tekort is aan bedden voor de opvang van vluchtelingen.
“Ik vind het jammer dat nog steeds een beroep moet worden gedaan op deze kortdurende crisisopvang. Niemand vindt dit gesleep met mensen goed. De overheid zet zich gelukkig breed in om zo snel mogelijk betere opvang te bieden, maar dat kost tijd”, aldus burgemeester Koelewijn.
Eind oktober is de crisisopvang in sporthal De Reeve goed verlopen. De locatie kan in korte tijd ingericht worden voor crisisopvang en de meeste voorzieningen zijn hier al aanwezig. Ook hoeven er op deze locatie geen extra voorzieningen getroffen te worden qua brandveiligheid.
Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500