Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
30 september 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Wolbert Meijer nieuwe voorzitter Schuttevaer

Geplaatst op: 29 december 2015

Op de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling IJsseldelta-Zwartewater is maandagmiddag Wolbert Meijer uit Hasselt unaniem gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt hiermee Jan Albert Visscher uit Kampen op, die sinds 2004 het voorzitterschap vervulde. Visscher werd benoemd tot erevoorzitter en kreeg een botter in miniatuur aangeboden.

De Kampenaar heeft het voorzitterschap met plezier vervuld en bedankte iedereen voor de constructieve samenwerking in een goede sfeer, ondanks soms pittige discussies. Hij vond het een goed moment om nu afscheid te nemen en wees op de positieve ontwikkelingen in deze bedrijfstak, zo besloot hij in zijn afscheidstoespraak.

Het bestuur had Wolbert Meijer in de vacature unaniem voorgedragen aan de vergadering. Meijer woont in Hasselt en is momenteel beleidsadviseur bij de PCOB te Zwolle. De oud-wethouder heeft zijn bestuurlijke sporen verdiend en was voor BLN-Koninklijke Schuttevaer geen onbekende. Zo was hij betrokken bij het congres in 2009 in Zwartsluis en werd enkele jaren later de ‘Hotspot voor de Binnenvaart’ aan hem uitgereikt.

Verder heeft hij de lastige bestemmingsplanprocedure over de Meppelerlerdiepburg- en Keersluis prima door de procedures weten te leiden. Hetzelfde was het geval met de uitbreiding van de Industriehaven in Genemuiden, waarbij hij voorstander was om het haventerrein uit te breiden met overslagmogelijkheden voor containers.

Openingstoespraak

In zijn openingstoespraak zei Meijer, dat hij het een hele eer vond om voorzitter van de Koninklijke BLN-Schuttevaer, afdeling IJsseldelta-Zwartewater te zijn. En ik vind het prachtig om jullie hier te mogen ontmoeten in Zwartsluis zeg maar ‘onze thuishaven’. De kersverse voorzitter wees verder op het belang van een krachtenbundeling van het havenbeheer. Zwolle, Meppel en Kampen bundelen hun krachten meer en meer en hebben een havenbedrijf opgericht. Het kan handig zijn als andere kleinere havens in de regio daar bij aansluiten. Die krachtenbundeling is zinvol om daarmee gesprekspartner te kunnen zijn van de Haven in Rotterdam die het liefst samenwerkt met sterke partners in het “achterland”, aldus Wolbert Meijer. Het zorgt voor een economische versterking van de regio en een stimulans voor het vervoer over water. Hij kreeg een warm applaus van de bijna honderd aanwezige leden voor zijn benoeming.

Hoofdbestuur

Van het hoofdbestuur waren aanwezig Roland Kortenhorst (landelijk voorzitter) en Leny van Toorenburg (secretariaat). Kortenhorst wees er op, dat door de samenwerking de vereniging 2500 leden heeft. Dit zorgt voor dynamiek en een sterke positie om op het hoogste niveau mee te praten over vervoersontwikkelingen. Zo schuift Koninklijke BLN-Schuttevaer ondermeer aan bij het hoofdbestuur van MKB Nederland.

Het nieuwe contributievoorstel van het hoofdbestuur werd zonder problemen aangenomen. Daarvoor werd aan het plaatselijk bestuur en penningmeester Roelof Huls decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Predicaat ‘Koninklijk’gevierd

Tijdens de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling IJsseldelta-Zwartewater in Hotel Zwartewater werd ook de nieuwe toekenning van het eervolle predicaat ‘Koninklijk’ gevierd. De leden werden bij binnenkomst getrakteerd op koffie met gebak met daarop het nieuwe eigentijdse logo. Ook tijdens de vergadering werd aandacht geschonken aan de nieuwe toekenning door Zijne Majesteit de Koning. Het is een bekroning op het werk van de nautisch technische organisatie in ons land. Ook werd de nieuwe oranje vlag gepresenteerd. Koninklijke Schuttevaer is een samenwerking aangegaan met Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN). De Schippersvereniging Schuttevaer is in 1849 opgericht in de regio Zwartsluis, waar door de ‘tolkwestie’ bij vluchthaven ‘De Ketting’ geschiedenis werd geschreven.  Oprichter was de Zwollenaar Willem Jan Schutttevaer (1798-1881) die zich inzette voor de scheepvaart en het behoud van het eiland Schokland.

Nautisch technisch

Op de jaarvergadering kwamen diverse nautische technische onderwerpen aan de orde. Over de afmeerpalen en verlichting in de vernieuwde Industriehaven in Genemuiden gaan de nieuwe regiovertegenwoordigers Rein Schut en Fiona Oomen nog kijken naar verbeteringen, zoals de verlichting in de haven. Verder werd een voorstel van Ger Veuger aangenomen, dat het hoofdbestuur met Minister Schultz opnieuw in gesprek gaat om de afspraken in het CDNI verdrag na te komen. Deze komen er op neer, dat de overheden er voor moeten zorgen, dat de scheepvaart het huisvuil kan afgeven op verschillende plaatsen zonder ervoor te betalen.

Meppelerdiepbrug- en Keersluis

Paul Hoogerwerf van Strukton Reef zorgde ook namens Rijkswaterstaat voor een presentatie over de stand van zaken van de nieuwbouw van de Meppelerdiepbrug- en Keersluis. Er was een terugblik 2015, de huidige stand van zaken en een toekomstbeeld over 2016 en 2017. Eind 2017 zal volgens de planning het project klaar zijn. Van acht tot vijftien februari 2016 is er een zevendaagse stremming voor de scheepvaart.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500