Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
15 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Wat is Leerhuis Zwartewaterland?

Geplaatst op: 18 januari 2016

“Samen groeien in Christus, groeien in het geloof”, dat is Leerhuis Zwartewaterland. “Graag willen we niet-christenen en medechristenen helpen om God te ontdekken, steeds dichter bij Hem te komen staan en steeds meer te lijken op het beeld van Jezus. God, elkaar en onszelf ontdekken en ontmoeten via onderwijs.  We zijn dankbaar dat we in dit alles samen met vele kerken uit Zwartewaterland mogen organiseren! Hierdoor kunnen we ook op verschillende locaties binnen Zwartewaterland cursussen aan bieden”, aldus de organisatie.

Dit seizoen is alweer het 4de seizoen van Leerhuis Zwartewaterland. Vele cursussen en thema-avonden zijn er al geweest. “En we zijn ondertussen al bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Maar zover is het nog niet. Het programma is breed. Bijbelstudiecursussen en informatieve cursussen, van thema-avonden waarin we samen brainstormen over een onderwerp als bijvoorbeeld geld tot een ‘concert’ als Mijn Lied of creatief bezig door liturgisch bloemschikken. Meer informatie over de inhoud en data van de cursussen en thema-avonden kunt u vinden op de website!”

De komende tijd zullen er nieuwe cursussen starten en thema-avonden gehouden worden. Wees welkom een geef u op, dat kan via de website www.leerhuis-zwartewaterland.nl, via mail: info@leerhuiszwartewaterland.nl of telefonisch: 0629-481923.

Graag wijzen we u op de volgende cursus en thema-avond, maar op de website kunt u, zoals al vermeld, meer aanbod vinden!

Thema-avond: God voorziet!

 

Geld, God, dankbaarheid en smoesjes…

 

Enkele gedachten met betrekking tot deze avond:

 

“Vertrouw op de Heer met uw ganse hart, steun op eigen inzichten niet en Hij zal uw paden recht maken” Spreuken 3 : 5

“Geef uw tienden, beproef Mij zegt de Heer” Maleachi 3 : 10

“God heeft de blijmoedige gever lief” 2 Korinthe 9 : 7

 

Dus als ik niet blijmoedig / dankbaar kan geven hoeft het niet?

Die 10% is alleen om vloek af te wenden daar hoort / moet nog offerande bij.

Maar ik betaal toch al belasting!

Ja, en dat is allemaal oudtestamentisch.

Dat kleine beetje wat ik kan geven is een drup op een gloeiende plaat.

God kan de armste rijk maken, daar is Hij mijn geld toch niet voor nodig.

Enz. enz.

 

We gaan deze avond, onder leiding van Nico Pleijsier, interactief, samen nadenken, over hoe we met ons geld mogen omgaan en hoe gaat dat samen met geloof, God, de ander, etc.

 

Datum:                20 januari 2016

Locatie:                               De Schakel – Jan van Arkelstraat 18b – Genemuiden

Aanvang:            20.00 uur

Opgeven hoeft niet, mag wel via de mail: info@leerhuiszwartewaterland.nl

 

Cursus: Luisteren naar de Psalmen

 

Velen zullen er één hebben…een geliefde psalm!

 

Er zijn heel veel verschillende soorten psalmen: lofpsalmen, klaagpsalmen, dankpsalmen, wijsheidspsalmen… Daar zal in deze cursus bij stil worden gestaan. Maar ook wordt de inhoud van de psalmen behandeld en wordt ingegaan op de verschillende psalmseries.

 

De cursus wordt gegeven door Dr. A.E.M.A. van Veen-Vrolijk. Zij is Hebraïste en oudtestamentica. Werkzaam als auteur en docent Hebreeuws, Oude Testament en Jodendom. Ook is zij medeauteur van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek.

 

De eerste avond (van 7) wordt gehouden op woensdag 27 januari 2016.

Locatie:                De Schakel – Jan van Arkelstraat 18b – Genemuiden.

Aanvang:            19.30 uur

Opgeven kan (tot en met 23 januari 2016) via de website www.leerhuis-zwartewaterland.nl of mail: info@leerhuiszwartewaterland.nl

 

Thema-avond: Wat is de hemel, oma?

 

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen….niet altijd. En dan?

 

Workshop speciaal ontworpen voor opa’s en oma’s.

Geloofsopvoeding aan de kleinkinderen. Wat doe je en hoe doe je dat? Waar kan je tegenaan lopen en wat zijn de mooie en waardevolle herinneringen. Vanuit de Bijbel kostbaarheden over het grootouderschap ontdekken en nog veel meer.

Een boeiende en interactieve ochtend om daarna toegerust de kleinkinderen tegemoet te komen.

 

Datum:                27 januari 2016

Locatie:                De Schakel – Jan van Arkelstraat 18b – Genemuiden

Aanvang:             10.00 uur

Opgeven via:     info@leerhuiszwartewaterland.nl of bel naar: 0629-481923

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500