Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
13 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

“Hoe groot en schitterend is Gods eer”

Geplaatst op: 28 februari 2016

De Bethelkerk van de HHK.

Zaterdagavond zong het Christelijk Genemuider mannenkoor Stereo in de Bethelkerk van Genemuiden. Het thema van de avond was: ‘Hoe groot en schitterend is Gods eer’.

Aan de klavieren van het Oberlingerorgel zat organist Arie van der Vlist. Hij begon met een inleidend orgelspel over Psalm 150. Om half 8 begon de avond met de echte Gaellemuuniger samenzang. Psalm 150 vers 1 en 2. Vers 1 werd eenstemmig gezongen en na een tussenspel klonk de ‘vertrouwde’ Genemuider bovenstem door de Bethelkerk! Looft God, met bazuingeklank; Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; Na een daverend naspel opende ds. De Groot de avond met een schriftlezing uit Psalm 21. Na gebed hield hij een korte overdenking waarna Psalm 21 vers 1 en 5 gezongen werd.

Mannenkoor Stereo kwam naar voren. Het goed bezette koor begon met een redelijk nieuw lied waar een solo was weggelegd voor bariton Leo Stam. Hij voerde samen met het koor het lied ‘Rots der eeuwen’ uit, gevolgd door het overbekende lied Veilig in Jezus armen, waarbij het koperquintet Hiddi Brass het geheel aanvulde tot een spankelend geheel. Stereo sloot het eerste blok af met Psalm 86.

Tijdens de collecte werd Psalm 43 vers 3 en 4 gezongen. Er waren zoveel bovenstemzangers aanwezig dat de ‘normale wijs’ bijna niet meer te horen was.

Na het muzikale intermezzo van het quintet en van der Vlist was het wederom de beurt aan Stereo. Ze begonnen wederom met weer een redelijk nieuw lied. Een bewerking van Johan Bredewout op Psalm 42 en 43. Daarna zong het mannenkoor Psalm 117, in het Latijns. Laudate omnes gentes Laudate dominum. Dit lied werd opgebouwd. De bassen (de laagste mannenstemmen) begonnen en steeds kwam er een partij bij, totdat alle partijen meezongen. Er werd op een heel zacht ‘oe’ geëindigd. Als ‘knaller’ stond aan het eind van het blok Psalm 146 op het programma. Een oude vertrouwde voor Stereo, maar ook deze keer weer prachtig neergezet.

Na de ‘Gaellemuuniger samenzang’, dit keer Psalm 119 vers 53 en 86, was het voor het laatst de beurt aan Stereo. Weer zongen de mannen 2 redelijk nieuwe liederen: U bent mijn alles, HEER en Verhoog, o poorten. Deze nummers zullen ook op de komende jubileum – cd van het mannenkoor te beluisteren zijn.

Na Psalm 68 vers 2 en 17, met bovenstem en een daverend orgelspel ála Klaas Jan Mulder, besloot ds. De Groot de avond met gebed. Hij eindigde met de woorden: ‘Maar ’t vrome volk in U verheugd zal huppelen van zielevreugd. Daar zij hun wens verkrijgen’.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500