Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
9 juni 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Bibliotheek kan bezuiniging niet doorvoeren

Geplaatst op: 30 maart 2016

Mogelijk verdwijnen de bibliotheken in Zwartsluis en Hasselt. Dat blijkt uit een memo van het college van B en W aan de gemeenteraad. Die spreekt volgende week donderdag over de situatie bij Bibliotheek Zwartewaterland. Boekenlezers zijn dan aangewezen op de vestiging in Genemuiden.

In juni 2013 besloot de gemeenteraad dat de bibliotheken vanaf 2017 jaarlijks 135.000 euro moeten bezuinigen. Op dat moment ontving de bibliotheek nog een subsidie van 495.000 euro per jaar. De bezuiniging verloopt in fases: van 55.000 in 2015 en 90.000 dit jaar naar 135.000 euro vanaf 2017. Bibliotheek Zwartewaterland heeft de gemeente in januari echter gemeld dat het niet meer dan 95.000 euro kan bezuinigen.

Dat heeft voor een deel te maken met tegenvallende abonnementsgelden. De hogere tarieven hebben niet zoals gehoopt geleid tot een opbrengst van 20.000 euro extra, maar van slechts zesduizend. Een groot struikelblok is bovendien dat de bibliotheekpanden in Hasselt en Zwartsluis nog niet zijn verkocht, hoewel daarvoor in Hasselt momenteel concrete belangstelling is. Omdat het pand echter hypotheekvrij is, leidt een verhuizing naar een andere locatie niet tot een structurele bezuiniging. Buiten dat gaat het omlaag brengen van de formatie minder snel dan gehoopt en komt de samenwerking met bibliotheken in de regio nog niet op gang.

In de visie van de bibliotheek is een multifunctionele omgeving de sleutel tot succes. Dat is in Genemuiden al het geval in ’t Olde Staduus en in Zwartsluis moet een verhuizing naar de Sluuspoort daarvoor zorgen. Dan is echter eerst verkoop van het pand aan de Purperreigerlaan nodig.

Het college van B en W heeft begrip voor de situatie bij de bibliotheek, maar wil de bezuiniging niet met 40.000 euro verlagen, zoals de bibliotheek verlaagt. Wel kan er wellicht worden meegedacht over het ’temporiseren’ van de bezuinigingen, in afwachting van de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting.

Een alternatief is echter sluiting van de bibliotheken in Hasselt en Zwartsluis. Dan zou alleen de vestiging in Genemuiden openblijven. Dat scenario levert een structurele besparing van 40.000 euro op, al bestaat het gevaar dat die winst wegvalt als veel mensen dan hun abonnement opzeggen.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500