Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
7 juni 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Huren Wetland Wonen stijgen licht

Geplaatst op: 21 april 2016

Woningcorporatie Wetland Wonen voert op 1 juli een zeer beperkte huurverhoging door, ver onder het maximale toegestane niveau. Voor veel huishoudens beslaat het betalen van de huur een groot deel van het inkomen en is het dus een belangrijk thema.
Wetland Wonen verhoogt dit jaar de huur met gemiddeld het inflatiepercentage van 0,6%. Het maximaal toegestane percentage is 2,1%. Voor huurders met een inkomen hoger dan € 44.360 wordt de huur verhoogd met 2,5%. Toegestaan is 4,6%.

‘Daarnaast hebben we recentelijk nieuw huurbeleid vastgesteld. In overleg met de Huurdersvereniging is het gewenste huurbedrag (streefhuur) voor de meeste woningen naar beneden bijgesteld. Huurders die meer betalen dan het gewenste huurbedrag krijgen géén huurverhoging en in sommige gevallen zelfs huurverlaging’, aldus Marcel Timmerman, directeur Wetland Wonen.

Verhuurdersheffing
De laatste jaren zijn de huren, mede door de verhuurdersheffing, fors gestegen. De verhuurdersheffing is de belasting die de overheid aan verhuurders met meer dan 10 woningen oplegt en wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van de sociale huurwoningen.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500