Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
7 juni 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Voorzitter PKN in Hasselt

Geplaatst op: 20 mei 2016

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de gemeenten – gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof. De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) schreef daarvoor de visienota 2025. Ds. Karin van den Broeke, de voorzitter van de synode, gaat hierover met belangstellenden in gesprek op maandagavond 30 mei in De Baak, De Oudendijk 2 in Hasselt. Een ieder, gemeenteleden maar ook andere belangstellenden, is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoorde de synode vanuit het land. Als reactie daarop werd de nota “Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg” geschreven. De kerkenraden van De Baak en de Icthuskerk zijn er trots op de voorzitter (of preses) van de synode in Hasselt te mogen ontvangen om met haar van gedachten te wisselen over dit onderwerp.
De avond, die voor iedereen vrij toegankelijk is, zal gehouden worden in De Baak te Hasselt en begint om 20.00 uur.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500