Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
25 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Waterschap klaar met dijkencheck

Geplaatst op: 14 juni 2016

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de jaarlijkse ‘dijkencheck’ afgerond. Onder het vakjargon ‘dijkschouw’ controleerden dijkinspecteurs hoe de dijken de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. De meest opvallende schade is een kapotte betonnen damwand langs de Voorsterhaven in Zwolle. Verder blijft de Japanse duizendknoop een ‘probleemplant’ en vielen er weer de nodige graafschades te noteren.

Evenals voorgaande jaren trof het waterschap de Japanse duizendknoop aan. Dit is een plant die lastig te bestrijden is en zich snel uitbreidt. De Japanse duizendknoop verdringt de grasmat van de dijk, waardoor de dijk minder sterk wordt. Ook kan de duizendknoop kades beschadigen. Op een aantal locaties gaat het waterschap de plant bestrijden door het af te dekken met folie. Voor locaties waar dit niet kan, worden andere bestrijdingsmethoden gezocht.

Daarnaast noteerden de inspecteurs weer de nodige graafschades door muskusratten, konijnen, honden en vossen. In totaal 420 stuks.

Toetsing Het gebied van WDODelta telt in totaal 1000 kilometer dijken en kades Het waterschap toetst, naast de  controle tijdens de ‘dijkencheck’, elke zes jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Steeds worden nieuwe methoden in de toetsing verwerkt, waardoor de dijken volgens de nieuwste inzichten worden beoordeeld. Zo weet het waterschap waar verbeteringen nodig zijn en welke prioriteit ze moeten krijgen. Door de voortdurende wisselwerking tussen toetsing en verbetering blijven de dijken op orde.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500