Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
15 september 2019
Agenda
Kok verhuur (tijdelijk)

Overlast door waterplanten

Geplaatst op: 21 juli 2016

Ook dit jaar zorgen ‘exotische planten’ voor overlast in de wateren van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Sommige van deze uitheemse soorten  verspreiden zich razendsnel en zijn moeilijk te verwijderen. De planten kunnen ervoor zorgen dat in korte tijd watergangen dichtgroeien en belemmeren daardoor de aan- en afvoer van water. Hierdoor kan wateroverlast ontstaan voor huizen, landbouw en natuur. Daarnaast verdringen ‘de exoten’ de normale inheemse waterplanten. Het waterschap roept inwoners dan ook op vijver- en aquariumplanten geen tweede leven te geven in sloten, beken, rivieren, kanalen of vijvers.

Om problemen te voorkomen, verwijdert het waterschap de ‘probleemplanten’ zo snel mogelijk. Het verwijderen, transporteren en composteren van de planten kost veel tijd en geld. Bovendien groeien  bepaalde soorten waterplanten, bijvoorbeeld de beruchte en verboden Grote Waternavel en het Ongelijkbladig Vederkruid, vanuit elk afgebroken stukje plant weer opnieuw uit. Daardoor is het mogelijk dat de plant zich verspreidt over verschillende  watergangen die met elkaar in verbinding staan.

De exoten komen op verschillende manieren in de wateren terecht. Met de vele schepen, (vracht)auto’s, vliegtuigen en hun passagiers ‘lift’ wel eens iets mee. Soms worden ze echter bewust ingevoerd, bijvoorbeeld als vijver- of aquariumplant.

Daarnaast komt het ieder jaar voor dat inwoners na een opknapbeurt van hun vijver of aquarium het teveel aan waterplanten met goede bedoelingen uitzetten in buitenwater. Vaak zitten daar uitheemse of exotische planten bij die zich razendsnel verspreiden. Dit probleem wordt steeds groter, omdat door de klimaatverandering steeds meer soorten uit warmere streken zich hier blijvend kunnen vestigen.

Probleemsoorten die in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta worden  aangetroffen zijn de Grote Waternavel, Parelvederkruid, Ongelijkbladig Vederkruid, Waterwaaier, Watercrassula  en Waterteunisbloem. Medewerkers van het waterschap herkennen de uitheemse waterplanten. Op die manier kan er direct actie worden ondernomen. Meldingen van inwoners zijn hierbij ook van harte welkom.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500