Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Partij van de Dieren maakt bezwaar tegen bomenkap Kamperzeedijk

Geplaatst op: 31 augustus 2016

De provincie Overijssel wil langs de Kamperzeedijk zeventig knotwilgen kappen. De Partij voor de Dieren is fel gekant tegen deze geplande bomenkap. De provincie zou juist alles in het werk moeten stellen om de bomen te behouden, vindt de partij. De PvdD wil daarom van Gedeputeerde Staten weten welke andere mogelijkheden zijn overwogen om de bomen te sparen.

Volgens de provincie Overijssel zorgen de bomen voor een onoverzichtelijke verkeerssituatie. De Partij voor de Dieren begrijpt niet waarom de bomen, die er al jaren staan, opeens in de weg staan. Bomen kunnen juist een stimulans zijn voor verkeersdeelnemers om hun snelheid te beperken. Daardoor vergroten ze de verkeersveiligheid, volgens de partij. Door het weghalen van de bomen worden obstakelvrije racebanen gecreëerd, waardoor automobilisten worden verleid om sneller te gaan rijden.

De Partij voor de Dieren is van mening dat bomen van grote waarde zijn voor onze provincie. Ze zijn onmisbaar voor bijvoorbeeld onze gezondheid, ons milieu, CO2-opvang en het tegengaan van het broeikaseffect en wateroverlast. Knotwilgen maken daarnaast bovendien deel uit van het cultuurhistorisch landschap.

De Partij voor de Dieren wil daarom dat de bomen niet gekapt worden en dat er in noodzakelijke gevallen gekozen moet worden voor andere maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Fractievoorzitter Lia van Dijk: “We moeten juist zuinig zijn op de bomen, die we in de provincie hebben vanwege de belangrijke ecologische en landschapswaarde die ze hebben. Daarom willen we de bomenkap voorkomen en vragen de provincie alternatieven in te zetten, zoals reflectoren, snelheidsbeperkende maatregelen of een geleideconstructie.”

Gepubliceerd door Erik Driessen

One thought on “Partij van de Dieren maakt bezwaar tegen bomenkap Kamperzeedijk

  1. Jan Heutink schreef:

    Partij voor de dieren PvdD is tevens Partij voor de Bomen PvdB. Van een one issue partij naar een two issue club…..
    Knotwilg = gewoon knotten dus

Comments are closed.

Van Dijk Containers 500