Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Rioolheffing gaat toch niet omhoog

Geplaatst op: 11 oktober 2016

Meevaller: de gemeente zet een streep door de eerder aangekondigde verhoging van de rioolheffing. Dat betekent dat die niet stijgt naar 400 euro maar op 385 euro per jaar blijft staan. Extra meevaller: het vastrecht op de afvalstoffeninzameling wordt met 3,5 procent verlaagd naar 134 euro.

Dat blijkt uit de zogenoemde programmabegroting van de gemeente Zwartewaterland. Die laat in alle jaarschijven een positief saldo zien. In deze begroting wordt ook invulling gegeven aan de nog resterende opgave uit de Begrotingsscan. Structureel is €500.000 opgenomen voor beheer en onderhoud kapitaalgoederen en maatschappelijk vastgoed.

Eénmaal per jaar behandelt de gemeenteraad de programmabegroting. De gemeenteraad stelt met de begroting vast welke doelstellingen gerealiseerd moeten worden en welke resultaten daarmee behaald moeten worden. De Programmabegroting 2017-2020 wordt op 27 oktober  2016 in de gemeenteraad besproken.

Het meerjarig financiële beeld van de gemeentebegroting is positief. Het in deze raadsperiode strikt gehanteerde financiële beleid werpt daarmee zijn vruchten af. Hierbij gesteund door een aantrekkende economie en voorlopig lage rentetarieven waardoor relatief goedkoop gefinancierd kan worden. In deze programmabegroting wordt de lijn uit de Kadernota 2017-2020 doorgetrokken.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500