Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ervaring met wmo goed, informatie moet beter

Geplaatst op: 25 oktober 2016

Uit recente Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet blijkt dat de gebruikers van de Wmo-voorzieningen over het algemeen positief zijn over de uitvoering van de wet. Ook de ervaringen met de Jeugdzorg zijn over het algemeen goed te noemen. Wel komt uit beide onderzoeken naar voren dat de informatievoorziening beter kan. De gemeente heeft hier de eerste stappen al in gezet.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kent de verplichting om jaarlijks onderzoek te doen naar de tevredenheid onder ‘vragers van maatschappelijke ondersteuning’. Een dergelijke verplichting geldt vanaf 2016 ook voor de Jeugdwet. Met de uitkomsten van de onderzoeken krijgt de gemeente meer inzicht in wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen.

Informatievoorziening

De verbeterpunten liggen voornamelijk op het vlak van de informatievoorziening. “ We richten ons op wat beter kan en gaan hier de komende periode sterk op inzetten,” aldus de verantwoordelijk wethouders Knol en Speksnijder. “Onze inwoners hebben recht op goede ondersteuning en begeleiding. Het is daarom belangrijk dat de hulpverlening helder en toegankelijk is”. De eerste stappen zijn al gezet om de informatievoorziening te verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld informatiepagina’s in de Stadskoerier geplaatst over de WMO, Jeugdzorg en het Mantelzorgcompliment. “Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van een flyer over het persoonsgebonden budget, cliëntondersteuning en de eigen bijdrage. Daarnaast zijn we bezig  met het meer onder de aandacht brengen van het Centrum voor Jeugd en Gezin.”

Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliënten die in 2015 gebruik maakten van ondersteuning via de Wmo kregen een vragenlijst toegestuurd. De meerderheid van de respondenten ervaart de contacten met de gemeente als positief en is tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning. Ze weten waar ze moeten zijn met een hulpvraag en voelen zich serieus genomen. De Wmo-consulentes worden als deskundig ervaren, ze nemen voldoende tijd en de gesprekken verlopen prettig. Volgens een ruime meerderheid van de respondenten heeft de ondersteuning een positief effect op het dagelijks leven. Van de respondenten, die na de herindicatie gekort zijn in uren, zegt 62 procent dat ze desondanks nog altijd in een schoon huis kunnen wonen. De informatievoorziening over de eigen bijdrage en over het persoonsgebonden budget is voldoende. Dat de gemeente ook ondersteuning biedt aan mantelzorgers is bij 64 procent van de ondervraagden niet bekend.

Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet

Het onderzoek in het kader van de Jeugdwet is gedaan onder de jeugdige cliënten en hun ouders. Het betrof een digitale vragenlijst over de ervaringen met, en kwaliteit van de hulpverlening. Zo’n driekwart van de bevraagde ouders heeft positieve ervaringen met Jeugdzorg. Ze voelen zich goed geholpen en vinden dat ze serieus en respectvol worden behandeld. Bijna 60 procent van deze ouders is van mening dat de situatie van hun kind is verbeterd door de hulpverlening. Een meerderheid van de bevraagde jongeren is gematigd positief over de uitvoering van Jeugdzorg. Wel vinden ze dat ze door de hulpverlening beter kunnen meedoen met hun omgeving. Uit dit onderzoek blijkt verder dat een groot deel van zowel de ondervraagde ouders als jongeren nog niet goed weet waar zij terecht kunnen met hulpvragen.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500