Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
8 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Wetland Wonen gaat duizend woningen isoleren

Geplaatst op: 5 december 2016

Wetland Wonen Groep investeert aankomende 10 jaar 80 miljoen in ruim 1.000 woningen. De woningen worden toekomstbestendig gemaakt door de energieprestaties van deze woningen en de toegankelijk voor senioren te verbeteren. Het betreft een derde van alle woningen in de gemeente Steenwijkerland en de gemeente Zwartewaterland. De start van het project is in Genemuiden.

Het gaat bij de betreffende woningen om isolatiemaatregelen in de zogenaamde ‘schil van de woning’. Waar het mogelijk is worden ook energiebesparende installaties als zonnepanelen aangebracht. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om bij een aantal woningen de gevels en het dak volledig te vervangen. Daarnaast wordt ook in een aantal complexen de toegankelijkheid voor woningen voor senioren verbeterd. Hierdoor kunnen zij langer thuis blijven wonen. Uitgangspunt is dat de woningen weer tientallen jaren mee kunnen.
Duurzaam en betaalbaar
De  energiebesparende maatregelen zullen positief werken op de woonlasten voor de huurders, als gevolg van minder energieverbruik. ‘Omdat Wetland Wonen door de jaren heen zorgvuldig met de door de huurders opgebrachte middelen is omgegaan, maakt het dat we kunnen blijven investeren in nieuwbouw en vooral vernieuwing en verduurzaming van de bestaande woningen’. We doen het uiteindelijk altijd voor onze huurders’, aldus Marcel Timmerman, directeur-bestuurder Wetland Wonen.

Planning

Er wordt naar gestreefd om na de bouwvak 2017 in Genemuiden te starten. Uiteraard worden de bewoners bij de plannen betrokken. Als dat volgens planning verloopt zal oplevering plaatsvinden in het voorjaar van 2018. Of deze planning wordt gehaald is ook afhankelijk van het tijdig verkrijgen van de bouwvergunning. Ook wordt in 2017 met 12 woningen in Sint Jansklooster gestart.

De verwachting is dat gemiddeld 100 woningen per jaar worden verbeterd.

Beide gemeentebesturen ondersteunen de verduurzamingsplannen en hebben de wens uitgesproken dat het aantal sociale huurwoningen in hun gemeenten gelijk blijft. Ook wordt samengewerkt om afstemming te realiseren op het gebied van vergunningen en ander onderhoud die de gemeenten in de omgeving van de woningen wil doen. Te denken valt aan riolering, groen of straatwerk. Met de huurdersvereniging Zwartewaterwiede zijn de lijnen van de plannen voor de specifieke wooncomplexen besproken.

 

Minister Blok weet dat het verkiezingstijd is
Afgelopen week verweet minister Blok woningcorporaties een lakse houding ten aanzien van de investeringen. Marcel Timmerman: ‘Onze investeringsmachine staat in de hoogste stand. En laten we wel zijn, het is te danken aan het beleid van minister Blok zelf dat de investeringen onder druk zijn komen te staan. Denk alleen al aan de verhuurdershefing. Om nu tegen verkiezingstijd zich zo over woningcorporaties uit te laten? Je moet constateren dat deze minister bijna een karikatuur van zichzelf aan het worden is’.

 

Over Wetland Wonen
Wetland Wonen is een woningcorporatie in de Kop van Overijssel en heeft als doel om goede en betaalbare woningen voor nu en in de toekomst aan te bieden aan mensen die hierin vanuit hun eigen financiële en sociale omstandigheden niet zelf kunnen voorzien. We dragen bij aan een prettige woonomgeving met als doel ‘gewoon fijn wonen’.
Met ruim 3.000 woningen in Blokzijl, Vollenhove, Sint Jansklooster, Belt Schutsloot, Giethoorn, Wanneperveen, Zwartsluis, Genemuiden en Hasselt, bieden wij keus aan alleenstaanden, ouderen, mensen met een zorgvraag en gezinnen. Wetland Wonen is gevestigd in Vollenhove.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500