Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
2 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ledenvergadering Grootburgerij

Geplaatst op: 8 december 2016

GROOTBURGERIJ GENEMUIDEN

 

De stemgerechtigde grootburgers worden opgeroepen tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

VAN GROOTBURGERS

 

Op zaterdag

10 december 2016 ’s morgens om 10:00 uur in het          

TAPIJTMUSEUM

                       Kl. Benninkstraat.  

 

Agenda:

 

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Eventuele ingekomen stukken en mededelingen
  4. Financieël verslag boekjaar 2015
  5. Vaststelling uitkering burgerrecht
  6. Verkiezing van een opziener
  7. Aftredend en herkiesbaar S.v.d. Berg alb. Zn.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting  Plaatsen 6/12/2016
  10. Namens de Opzieners
Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500