Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 september 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Terugblik 2016: Wethouder Speksnijder

Geplaatst op: 31 december 2016

Tekst en foto: Enrico Kolk

“Een hele klus’’, noemt wethouder Arie Speksnijder het overnemen van de Jeugdzorg van de landelijke overheid. Hoewel wethouder Knol het grootste deel van de overheveling voor zijn rekening kreeg, behelst de portefeuille van Speksnijder het onderdeel Jeugdzorg.

“Dat komt omdat het een link met onderwijs heeft”, legt hij uit. “Wij kunnen signalen krijgen van de Intern Begeleiders van scholen. Zij vormen een klankbord voor ons.” Nu alles zo’n beetje loopt, is het ook hier tijd voor de transformatie.  “Er zijn bijvoorbeeld erg  veel bekostigingssystemen. Die gaan we volgend jaar omvormen naar een eenduidig, resultaatgericht bekostigingsmodel”.

Speksnijder vindt dat de gemeente in het afgelopen jaar ‘meer grip’ kreeg op de jeugdzorg. Nadruk lag daarbij op het voorkomen dat jongeren in de ‘zware’ jeugdhulp terecht te komen. “We willen er eerder bij zijn. Vroeger bleven veel dingen achter de voordeur, de drempel om naar buiten te treden is nu lager. Er wordt opener over gesproken met familie en vrienden.”

Het jeugdwerk werd in 2016 al anders ingericht. “We gaan nu naar plekken toe waar de jongeren zijn.” Het ‘ontschotten’ zoals wethouder Knol dat op zijn bord heeft, komt ook bij Speksnijder aan de orde. “Als een jongere 18 wordt, houden de problemen niet opeens op. We moeten breder kijken. Er is daarom regelmatig afstemming met verschillende instanties.” Kerken vervullen hierin een belangrijke rol, zegt Speksnijder. De Genemuider kerken besloten gezamenlijk Rien ten Brinke aan te nemen als psychosociaal hulpverlener. “Doordat hij iemand is met een kerkelijke achtergrond zijn ouders minder bang dat ze de grip op hun kind verliezen.”

Maar de portefeuille van Speksnijder is groter. In 2016 was er op het gebied van ruimtelijke ordening ook werk aan de winkel. “De economie is aangetrokken, bedrijven durven weer te investeren. Daarom melden ze zich nu voor uitbreiding. Wij krijgen best veel vragen over in- en uitbreiding. En bedrijven verwerven zelf ook grond. Dat brengt dynamiek in Genemuiden. Daar is sprake van inbreiding, een hele ruilverkaveling is er gaande. Wij voeren daarin wel enigszins regie, maar bedrijven onderhandelen zelf. We proberen bedrijven die belangrijk zijn voor de plaatselijke economie en werkgelegenheid te behouden voor Zwartewaterland.”

In 2017 staat ook in het centrum van Genemuiden nog het nodige te gebeuren. “wij proberen half 2017 het plan voor de Kop van de Haven en het Havenplein klaar te hebben, met zo mogelijk nog de gewenste brug bij de Koppel. En in een volgende fase vraagt ook de Julianastraat voor wat betreft het gedeelte tussen het Wijkgebouw en de Simondsstraat naar mijn mening aandacht.”

Speksnijder heeft zijn laatste volledige jaar als wethouder in deze bestuursperiode voor de boeg. In de vorige bestuursperiode kwam hij bijna aan het eind ‘binnen’. Of hij nog een periode doorgaat als wethouder, laat hij in het midden. “Ik ben daarover aan het nadenken.”

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500