Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
24 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Nieuwe Zwartewaterlanders willen ‘participeren’

Geplaatst op: 20 januari 2017

Op 16 januari 2017 ondertekenden zeventien statushouders in het bijzijn van wethouder Knol de Participatieverklaring. Met de ondertekening verklaren onze nieuwe inwoners dat zij de Nederlandse normen en waarden kennen en respecteren. Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie staan daarin centraal. Bij de ondertekening  waren direct betrokken medewerkers van Vluchtelingenwerk aanwezig.

Vanaf 2016 is de ondertekening van de participatieverklaring een verplicht onderdeel van het inburgerexamen. Gemeentes hebben de plicht om een participatietraject aan te bieden aan statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus), binnen een jaar na aankomst in de gemeente. Het ondertekenen van de Participatieverklaring is een belangrijke stap in de inburgering. Onderdeel van dit participatietraject zijn workshops waarbij statushouders kennismaken met de basisprincipes van de Nederlandse samenleving. De eerste workshops werden op maandag 16 januari 2017 gegeven.

‘Het is belangrijk dat statushouders hun weg vinden in en deel uit gaan maken van de samenleving,” benadrukt wethouder Knol namens het college van burgemeester en wethouders. “Vluchtelingenwerk speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast zijn ook de buddy’s vanuit Diaconaal Platform onmisbaar. Tijdens het participatieproces is het leren van de Nederlandse taal is essentieel. We zijn daarom ook blij dat veel taalcoaches vanuit het Taalpunt in de bibliotheek hen daarbij willen assisteren.”

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500