Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
4 oktober 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Herinneringen ophalen aan de Geuzen en Joffers

Geplaatst op: 21 januari 2017

Hoewel het inmiddels meer dan 50 jaar geleden is dat de eerste geuzen in roeibootjes door de Sas de binnenhaven binnenvoeren, blijkt deze gebeurtenis bij velen nog levendig op het netvlies te staan. Net als trouwens de herinnering aan de kampen in de kampeerboerderijen, het slapen in het stro en de clubavonden in het Groene Kruis-gebouw.

Op vrijdag 3 februari is er volop gelegenheid om herinneringen aan al die Geuzen- en Jofferevenementen op te halen. In de Overtoom wordt dan door SCEG een Geuzen- en Joffersavond georganiseerd. Die avond zal er gelegenheid zijn om foto’s, kampkranten en kompassen te bekijken en er wordt een quiz gehouden om de kennis over het geuzen- en jofferverleden te testen. Verder wordt er natuurlijk gezongen uit het gele boekje, een spel gespeeld en iedereen die een leuke herinnering aan die tijd wil delen, krijgt daarvoor de gelegenheid. Inmiddels hebben ook al enkele leiders en leidsters van het eerste uur te kennen gegeven aanwezig te zullen zijn.

Opgave vooraf is niet nodig. De avond begint om half 8 maar vanaf 7 uur is er gelegenheid al vast binnen te lopen, wat te praten en de foto’s enz. te bekijken. De toegang bedraagt 5 euro, en dat is inclusief een consumptie en een zangbundel (zo lang de voorraad strekt).
Wel verzoekt SCEG alle voormalige geuzen en joffers nog eens naar foto’s te zoeken en die mee te brengen op 3 februari. Nog mooier zou het zijn wanneer ze ingescand van tevoren naar één van de onderstaande mailadressen worden gestuurd: dan wordt er een diaserie van gemaakt.

SCEG roept iedereen op dit bericht te delen met mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn maar niet worden bereikt door de lokale en regionale pers. Alleen een aantal leidinggevenden van het allereerste uur wordt persoonlijk uitgenodigd, verder kunnen alle belangstellenden de persberichten als uitnodiging beschouwen. Voor vragen en foto’s kan er contact worden opgenomen met j.bakker-rietman@zonnet.nl of harrierietman@gmail.com.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500