Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
5 juni 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zwartewaterland blijft groeien

Geplaatst op: 20 februari 2017

Het inwoneraantal van Zwartewaterland blijft de komende jaren flink groeien. Dat blijkt uit de Woonvisie 2017-2025 die de gemeente heeft opgesteld. Aan het einde van die periode zijn er duizend huishoudens bijgekomen, zo is de verwachting. De groei komt vooral door het grote geboorteoverschot. In Zwartewaterland is het verschil tussen geboorte en sterfgevallen maar liefst vijf keer zo groot als in een gemiddelde Nederlandse gemeente.

Wel vertrekken relatief veel Hasselters, Genemuidenaren en Sluzigers naar buiten de gemeente. Het verschil tussen vertrekkers en binnenkomers is honderd. De gemeente wil onderzoeken hoe dat komt en welke maatregelen nodig zijn om Zwartewaterland aantrekkelijker te maken. Een mogelijke optie is een nieuwe starterslenng.  Ook meer kleine woningen en appartementen zouden oplossingen kunnen zijn. Daarvoor zijn er relatief weinig. Zwartewaterland is nu een gemeente voor gezinnen. Er zijn relatief veel koopwoningen en weinig huizen in de sociale sector en appartementen.

De gemeente vergrijst sterk. Momenteel zijn er negenhonderd huishoudens van 75 jaar en ouder en dat zijn er in 2040 vermoedelijk meer dan twee keer zoveel. Desondanks blijft ook het aantal gezinnen nog stijgen: van 3600 naar 3900. Zorgpunt voor de gemeente zijn een aantal wijken met relatief veel woningen en weinig openbare ruimte. De huizen in deze wijken worden op termijn lastig verkoopbaar.

Zwartewaterland wil de komende jaren samen met Wetland Wonen en andere partijen de woonvisie uitwerken. Duurzaamheid speelt ook een rol in de plannen. Er komt een onderzoek naar een volledig gasloze wijk. Ook overweegt Zwartewaterland een solarpark. Dat is interessant voor woningbezitters die op hun eigen huis weinig ruimte hebben voor zonnepanelen. De verwachte bewonersgroei vindt overigens vooral in Genemuiden en Hasselt plaats.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500