Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
2 juni 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Jaarvergadering Hengelaarsvereniging

Geplaatst op: 25 februari 2017

Hengelaarsvereniging

“Het Zwartewater” te Genemuiden.

 

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de

ALGEMENE JAARVERGADERING .

Welke zal worden gehouden op: maandag 13 maart 2017

Locatie: IJsbaan

 

Aanvang: 20.00 uur.

 

 

AGENDA:

 

 1. Opening.
 2. Notulen.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Voorstel wijziging statuten
 5. Jaarverslag Secretaris
 6. Jaarverslag Penningmeester
 7. Verslag kascontrole commissie
 8. Verkiezing Lid kascommissie.
 9. Verslag Jeugdcoördinator
 10. Verslag controleur
 11. Pauze.
 12. Vaststelling contributie 2018
 13. Bestuursverkiezing.
 14. G.Raben aftredend en niet herkiesbaar.
 15. Rondvraag.
 16. Beantwoording rondvraag.
 17. Sluiting.

 

Het bestuur.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500