Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
27 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Progressief Zwartewaterland….(door Harrie Rietman)

Geplaatst op: 26 april 2017

Een aantal weken geleden hebben een aantal prominente PvdA-leden ( zo wordt dat dan genoemd) de gedachte gepresenteerd om volgend jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen als een brede beweging ‘Progressief Zwartewaterland’. Dat was overigens niet iets wat uit hun eigen koker kwam, maar het was een opdracht, geformuleerd door de ledenvergadering van de PvdA-Zwartewaterland. Onderzocht moest worden op welke manier de progressieve kant van Zwartewaterland een sterkere positie kan verkrijgen binnen onze gemeente. Eén van de mogelijkheden daartoe lijkt een verbreding van de basis. En dus werd ik één van de drie gelukkigen die mocht gaan uitzoeken of zoiets een kans van slagen heeft.

Er zijn inmiddels een paar weken voorbij gegaan. En het heeft, om misverstanden maar meteen uit de weg te ruimen, bij mij aan de Achterweg niet stormgelopen. Wel ben ik een aantal keren belangstellend aangesproken over het waarom van deze actie. Daar wil ik wel wat meer over zeggen:

Allereerst zijn de verhoudingen in de gemeenteraad precies de afspiegeling van hoe de inwoners van Zwartewaterland hebben gestemd. En ook is de samenstelling van het college van Burgemeester en Wethouders niet onlogisch; ChristenUnie, SGP en CDA zijn de drie grootste fracties in de raad. Maar logisch is niet hetzelfde als evenwichtig. Deze raad en dit college hangt uit het lood. Ik ben er van overtuigd dat, toen het college werd gevormd door ChristenUnie, PvdA en CDA en later door CDA, PvdA en SGP, er meer balans in raad en college zat. Meer spreiding, zodat ook niet-christelijke (en dat is bepaald niet hetzelfde als onchristelijke) inwoners hun geluid konden herkennen.

Natuurlijk kan daar onmiddellijk tegenover gezet worden dat de aanhang van de PvdA in omvang is afgenomen. Van 4, bijna 5 zetels in 2006 naar 2 zetels in 2014. Maar die aanhang is niet weg… die woont nog steeds in Zwartewaterland, alleen ze stemt niet meer op de PvdA (en de eerste die zich dat mag aanrekenen is die PvdA zelf) maar op SP, Groen Links, D66, vast ook PVV of blijft teleurgesteld thuis. En ondertussen groeit de aanhang van m.n. ChristenUnie en SGP door natuurlijke groei en instroom in onze gemeente. En daardoor raakt de balans steeds meer verstoord…

Waar leidt dat nu toe? En hoe erg is dat nu eigenlijk? Ik wil graag aan de hand van twee voorbeelden duidelijk maken wat er aan het veranderen is. Die voorbeelden komen uit Genemuiden. Dat is niet toevallig; daar woon ik en wat daar gebeurt kan ik het best waarnemen. Het eerste voorbeeld komt direct uit de politiek, het tweede uit de samenleving… Maar beiden illustreren ze een tendens waar ik me zorgen over maak.

Het veerhuis: Laatst zat ik, na een bezoek aan Fytac, uit te fietsen met uitzicht op het Havenplein. Naast me begonnen een paar bezoekers over hoe jammer het was dat we in Genemuiden zo weinig mogelijkheden hebben voor terrassen. Als vanzelf gleed het gesprek naar die ene gemiste kans… het veerhuis. De gemeenteraad had zelf aangegeven daar graag een lichte vorm van horeca te willen; er was, toegegeven, na een slopend proces, een partij waar men langdurig mee in gesprek was, die die bestemming wilde realiseren en die bereid en in staat was de vraagprijs te voldoen. Toch besloot het college van B&W het Veerhuis aan een andere partij te verkopen met uitsluitend een woonbestemming. Weg horecabestemming, weg terras op een toplocatie… Als de raad, die had aangegeven daar horeca te willen, zich dit laat aanleunen, dan is er sprake van politieke onwil…

De brommersprint: Zwartewaterland begon als gemeente onder een ongelukkig gesternte. Ik kan me nog goed de consternatie rondom de brommerrellen op Koninginnedag 2001 herinneren. Eén van de weinige goede dingen die daaruit is voortgekomen is het evenement ‘brommersprint’. Inmiddels een traditie en, zou je denken, niet meer uit Genemuiden weg te denken. Nou, vergeet dat laatste nu maar… Nu de organisatoren van de brommersprint hun ééndaagse evenement nog wat meer body proberen te geven, vliegen de bezwaren over tafel… En dat is niet de schuld van het gemeentebestuur, dat komt vanuit een deel van de bevolking. Leven en laten leven valt kennelijk niet altijd mee… Rekening met elkaar houden, ook wanneer dat betekent dat je weleens een dag ergens last van kunt hebben, is kennelijk moeilijk.

Voor mij, maar mogelijk zie ik dat verkeerd, zijn het twee kanten van dezelfde medaille. Een gemeente die er moeite mee heeft gemeenschap te zijn. Een gemeente waar het geluid dat wordt gehoord steeds eenzijdiger is. En daarom is een breed gedragen tegengeluid belangrijk. Leven en laten leven, dat zou het kenmerk moeten zijn van de gemeente waar ik graag wil wonen. Een sociale gemeente, in alle opzichten, met oog voor de zwakkeren… Zo’n gemeente of gemeenschap bereik je het best door mee te doen aan het gemeentebestuur. Een stevige positie binnen dat bestuur is dan belangrijk en ik zie dat we die stevige positie als Partij van de Arbeid niet meer hebben. Maar een partij is maar een middel, of als je dat zo wilt zien, een merk. Als je het doel niet meer kunt bereiken met dit middel, moet je op zoek naar nieuwe wegen. Ik hoop dat een vereniging van ‘progressieve krachten’ wel dat blok kan opleveren dat een stevig eigen geluid kan laten horen binnen het gemeentebestuur. Maar het is wel van tweeën één; of je doet dat onder een nieuwe vlag, of je gaat verder als PvdA. Niet allebei, dat zou uiteindelijk alleen maar leiden tot een verdere versplintering van het ‘tegengeluid’. En daarom is een extra nieuwe partij ook geen goed idee. De aanhang van ChristenUnie en SGP zal echt niet massaal overstappen naar D66 (mochten die echt een afdeling in Zwartewaterland oprichten) en daarmee wordt het progressieve smaldeel nog verder versplinterd. Geen goed idee, dus…

Misschien vinden jullie als lezers, een progressieve beweging in Zwartewaterland wel een goed idee. Een beweging waar velen, wat ze ook gestemd mogen hebben bij de laatste verkiezingen, zich bij thuis kunnen voelen. Een beweging die samen met de bestaande partijen, maar wel op een meer evenwichtige manier, wil bouwen aan Zwartewaterland. Als dat een idee is dat je aanspreekt, als dat een gedachte is waar je aan mee wilt werken, neem dat graag contact met me op. Als dat niet gebeurt, gaat er weinig tot niets veranderen bij de komende verkiezingen. Dan doet gewoon de PvdA weer mee en zal ik daar gewoon weer op stemmen. Maar ik hoop van harte dat we de progressieve krachten in onze gemeente kunnen bundelen (en daar hoort wat mij betreft D66 ook zeker bij). Ik hoor graag van jullie. En mocht je dit een vreselijk slecht plan vinden en je wilt me uitleggen waarom, dan ben je ook welkom…

Harrie Rietman

Achterweg 32

8281 AT Genemuiden

06 28545172

harrierietman@gmail.com

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500