Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
27 september 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Kampen heeft een nieuwe brug

Geplaatst op: 30 juni 2017

Opening Nieuwendijk-brug over het Reevediep (Bypass) De brug verbindt Kampen-Zuid met Kamperveen. (Opening werd verricht door Wethouder Veldhoen, burgemeester Koelewijn en gedeputeerde Bert Boerman)Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © 300617

Vanmorgen om 7.00 uur hebben gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, Hoofdingenieur-Directeur Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, burgemeester Bort Koelewijn en wethouder Gerrit-Jan Veldhoen van de gemeente Kampen de net opgeleverde Nieuwendijkbrug officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde door samen de afsluitingshekken weg te halen. Om de opening van de brug te vieren kregen de eerste passanten door de bestuurders een kop coffee-to-go aangeboden.

In de afgelopen 50 uur is door Isala Delta met man en macht gewerkt om de bijna 400 meter lange brug aan te sluiten op het bestaande wegennet. Daarbij was de tijdelijke omleiding van de Nieuwendijk ook buiten gebruik. “De mannen zijn ’s nachts doorgegaan om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden, zodat het omrijden voor buurtbewoners zo kort mogelijk heeft geduurd”, zegt gedeputeerde Bert Boerman. “Vanaf nu kan aannemer Isala Delta verder om de tijdelijke Nieuwendijk af te breken en onder en naast de Nieuwendijkbrug het Reevediep en de vaargeul verder af te maken.”

Eeuwenoude verbinding

“De Nieuwendijkbrug, vanaf nu de officiële naam, is een eeuwenoude verbinding in een nieuwe jas”, zei wethouder Gerrit-Jan Veldhoen. “Al in de 12e en 13e eeuw werden in dit gebied de eerste dijken en kaden aangelegd, zoals de Zwartendijk, Hogeweg, de Noordwendigedijk en de Nieuwendijk. Tussen Kampen en Kamperveen was er één plek waar je het moerasgebied kon oversteken: de huidige plek van de Nieuwendijkbrug. Al eeuwen is dit een erg belangrijke verbinding, onder andere voor landbouwverkeer. Vroeger was het de weg naar Elburg. Maar tegenwoordig wordt er veel gebruik van gemaakt door scholieren die naar Kampen komen.”

Kunstwerken

“Oost-Nederland heeft er weer een mooie brug bijgekregen”, vertelde Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat. “Het is één van de vier kunstwerken in dit project. We bouwen op dit moment ook aan de recreatieschutsluis en de inlaat van het Reevediep. En eind dit jaar bouwen we verder aan de Reevesluis in het Drontermeer. Mede dankzij de werking van die kunstwerken maken we de regio Kampen-Zwolle waterveiliger voor de toekomst.”

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te verbeteren. Als eerste de zomerbedverlaging Beneden-IJssel. De rivier is inmiddels over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug verdiept.  En de aanleg van de hoogwatergeul het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, richting het Drontermeer. Naast het verbeteren van de waterveiligheid wordt ook een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. De gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, waarvan het Reevediep onderdeel is, combineert het realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo’n 350 hectare nieuwe deltanatuur (waaronder nieuwe rietmoerassen, stroomdalgrasland, enz), nieuwe wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart en ruimte voor een nieuwe woonwijk voor Kampen op een klimaatdijk.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500