Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
18 juni 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zorgorganisaties en gemeente bundelen de krachten

Geplaatst op: 17 juli 2017

dav

In Zwartsluis hebben vorig jaar een aantal zorgorganisaties en de gemeente de handen in elkaar geslagen om onder de noemer Samen Zwartsluis de zorg en het welzijn te verbeteren. Dit heeft onder andere geresulteerd in een meer samenhangend dagbestedingsaanbod, gebundelde vervoersvoorzieningen en een bundeling van  avond,- nacht-, en weekenddiensten. De initiatiefnemers Frion, iCare, RIBW, IJsselheem, De Kern en de gemeente Zwartewaterland zijn enthousiast en willen samen met bewoners, zorgaanbieders en organisaties dit initiatief ook in Genemuiden en Hasselt opzetten.

Samen Zwartsluis ging in april 2015 officieel van start. Met Samen Zwartsluis willen zorgorganisaties en gemeente bereiken dat inwoners van Zwartsluis meer welbevinden ervaren en minder zorg gebruiken. Daarbij wordt uitgegaan van de behoefte van de inwoners. De  doelstellingen van Samen Zwartsluis zijn één samenhangend aanbod van dagbesteding, gebundelde vervoersvoorzieningen, één punt voor aanbod van ondersteuning en zorg, bundeling van de avond-, nacht- en weekenddiensten, en integratie van ondersteuningsaanbod, welzijnswerk en activiteiten van vrijwilligers. Binnen Samen Zwartsluis wordt ook de verbinding gezocht met de informele zorg.

Energie en kracht

De eerste stappen voor het verbreden van Samen Zwartsluis naar Samen Zwartewaterland zijn gezet op donderdag 13 juli 2017. Tijdens twee goed bezochte bijeenkomsten hebben de aanwezigen de intentie uitgesproken om samen welzijn en zorg in de kernen te verbeteren. Wethouder Gerrit Knol: “Een overzichtelijk en laagdrempelig aanbod is hierbij het uitgangspunt. Het gaat niet alleen om nieuwe ideeën en initiatieven, maar ook om het meer bekend maken van wat er al is. In onze kernen is veel energie en kracht om hiermee aan de slag te gaan.” Na de vakantie is er in Genemuiden en Hasselt een vervolgbijeenkomst om de ideeën verder uit te werken tot een concreet actieplan per kern.

Wilt u meedenken of meewerken? Dan kunt u een mail sturen aan Sara Wind: s.wind@ijsselheem.nl

 

 

 

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500