Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
29 november 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Veel subsidie voor ‘religieus erfgoed’

Geplaatst op: 22 augustus 2017

De gemeente Zwartewaterland kent een rijk religieus erfgoed. Het geloof in al zijn schakeringen maakt een belangrijk deel uit van de identiteit in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Bij religieus erfgoed gaat de aandacht niet alleen uit naar het zichtbare erfgoed zoals kerken, maar ook naar tradities zoals de bedevaart in Hasselt en het psalmzingen met de bovenstem in Genemuiden. Twee subsidies stellen Zwartewaterland in staat om deze religieuze eigenheid te versterken en te profileren.   

Zwartewaterland is één van de zes gemeenten in Overijssel die zijn uitverkoren om deel te nemen aan de regeling Cultuurprofielen. De regeling is onderdeel van de provinciale nota ‘Cultuur in de Schijnwerpers’ en biedt gemeenten de kans om voor een periode van vier jaar de lokale culturele infrastructuur te verstevigen. In overleg met de provincie heeft de gemeente Zwartewaterland gekozen om het religieus erfgoed beter toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar te maken voor inwoners en bezoekers. Om dit alles mogelijk te maken stelt de provincie voor een periode van vier jaar 160.000 euro beschikbaar. De gemeente legt hier nog eens 60.000 bij, zodat er in totaal 220.000 kan worden besteed aan uitvoering van de plannen.

Een belangrijk doel van de regeling is het bevorderen van cultuurparticipatie. Er is in de uitwerking van de plannen daarom een prominente rol weggelegd voor maatschappelijke, culturele en kerkelijke organisaties. Het programma zal de komende jaren daarom ook samen met vrijwilligers van deze organisaties worden vormgegeven. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij actieve participatie, deskundigheidsbevordering en het opzetten van een breed netwerk.

Hanze en bedevaart
Zwartewaterland komt ook in aanmerking voor een Europese subsidie van 70.000 euro (Leader) om specifiek in Hasselt het thema bedevaart te promoten. Met deze Europese bijdrage wil de gemeente de bedevaartgeschiedenis van Hasselt beter onder de aandacht brengen bij zowel inwoners en toeristen. Dit zal onder meer gebeuren door tentoonstellingen, lezingen en het aanbrengen van informatiepanelen, maar ook door het ontwikkelen van (lokale) pelgrimsroutes en het professionaliseren van bestaande toeristische arrangementen.

Hasselt beschikt daarnaast over een indrukwekkend verleden als Hanzestad en een monumentale binnenstad. Met zo´n 75 rijksmonumenten en de status van beschermd stadsgezicht, biedt Hasselt het ideale decor om te recreëren in een historische omgeving. Hasselt heeft dus alles in zich om een toeristische trekpleister te zijn. De gemeente wil vanuit de identiteit en cultuurhistorie van Hasselt, inzetten op een duidelijke profilering van het thema Hanze & Bedevaart.

Overigens krijgt ook Genemusiment in het kader van religieus erfgoed 2500 euro subsidie van de gemeente. Een aantal jaren geleden was de subsidie voor het evenement juist stopgezet.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500