Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
15 juni 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ook dit jaar weer een mantelzorgcompliment

Geplaatst op: 6 september 2017

Voor het jaar 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders net als voorgaande jaren weer een mantelzorgcompliment ingesteld. Met dit compliment wil het college erkenning en waardering uitspreken naar de mantelzorgers. Het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd voor een mantelzorger die zorg verleent aan een inwoner van de gemeente Zwartewaterland. Het Steunpunt Mantelzorg Zwartewaterland beoordeelt de aanvragen en kent het compliment toe.

Door invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning Sinds 1 januari 2015 mogen gemeenten zelf bepalen op welke manier zij mantelzorgers willen waarderen. De gemeente Zwartewaterland vindt het belangrijk dat er vanuit de samenleving wordt aangegeven hoe mantelzorgers het beste ondersteund kunnen worden. Samen met het Steunpunt Mantelzorg en de contactgroep Mantelzorg is gekeken op welke manier Mantelzorgers het best kunnen worden gewaardeerd.

Wethouder Gerrit Knol geeft aan dat hij blij is dat er ook dit jaar weer aandacht is voor mantelzorgers. “Het werk van mantelzorgers is onbetaalbaar. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Mantelzorgers doen hun werk vaak onopvallend en vinden het heel vanzelfsprekend dat zij hulp verlenen aan iemand die hem of haar na staat. Ook als dit langdurig en intensief is. Een blijk van waardering voor hun inzet is dan ook zeker op z’n plaats”.

Het college kan zich voorstellen dat niet alle zorgvragers bekend zijn met de mogelijkheid om een compliment aan te vragen voor zijn of haar mantelzorger. Daarom roept zij personen in de directe omgeving van zorgvragers op om hen hierop te attenderen.

Een in Zwartewaterland wonende zorgvrager kan een aanvraag indienen voor een mantelzorgcompliment voor zijn/haar mantelzorger. Een mantelzorger hoeft niet in Zwartewaterland te wonen om in aanmerking te komen voor een compliment. Iedere zorgvrager kan 1 keer per jaar een mantelzorgcompliment aanvragen. Voorwaarde is dat de mantelzorger minimaal 3 maanden per jaar, gemiddeld 8 uur per week mantelzorg verleent. Een mantelzorger van 18 jaar en ouder komt in aanmerking voor een compliment van € 100, een mantelzorger van 12 – 18 jaar voor € 50 en een mantelzorger van 6 -12 jaar voor € 25. Het bedrag wordt verstrekt via een VVV-bon.

Het digitale aanvraagformulier staat vanaf 14 september op www.zwartewaterland.nl . Een papieren versie kan worden afgehaald in het gemeentehuis van Zwartewaterland, bij de Schans in Zwartsluis, De Meente in Genemuiden, ’t Teeuwland en bij de bibliotheken.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500