Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
28 juli 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Kruisconferentie in Genemuiden

Geplaatst op: 1 november 2017

Eddie Bakker kwam in 1988 als zendeling van Zuid-Afrika naar Nederland. Hij voelde zich door God geroepen met de woorden: “Ga terug naar het land van je voorvaderen, en Ik zal met je zijn.” Eenmaal in Nederland ging hij met een aantal vrienden de straat op om de boodschap van het kruis van stad tot stad te verkondigen. Later leidde God hem naar een boerderij in Nordhorn (Duitsland) dicht bij de Nederlandse grens. Deze boerderij werd 12 jaar gebruikt als  zendingsschool. In 1997 startte hij met zijn vrouw  ‘Christengemeente Nordhorn’. Daarnaast is hij actief als Bijbelleraar. Eddie Bakker zal in de periode van 16 t/m 19 november 2017 een Kruisconferentie verzorgen in  Genemuiden. Genemuiden maakt kennis met Eddie Bakker:

Eddie, hoe zagen jou kinderjaren eruit?

Ik mag terugkijken op fijne kinderjaren. Zoals velen verloor ik mijn kinderlijke onschuld op school, toen ik een ‘onschuldige’ sigaret opstak. Dit resulteerde uiteindelijk in drugsgebruik. Ik heb in die tijd wel altijd een gevoel gehad wat goed en kwaad was. Dat was God die tot mij sprak. Ik was wel met geloof bezig, maar op mijn manier. Ik las als tiener bijvoorbeeld de hele Bijbel uit. Daar was ik heel trots op. Ik meende toen een goed christen te zijn. Maar diepe vrede ontbrak in mijn leven. De hele Bijbel  doorlezen veranderde mijn gedrag ook niet.

Hoe ben je dan tot levend geloof gekomen?

Ik luisterde eens naar het getuigenis van een topatleet. Hij had Jezus leren kennen en was tot bekering gekomen. Hij vertelde dat hij zijn hele leven zijn uiterste best had gedaan om de trap  van succes te beklimmen. Toen hij op de hoogste trede stond, ontdekte hij dat deze trap tegen de verkeerde muur stond.

Niet veel later werd ik geconfronteerd met de vraag: ‘Als je later sterft waar ga je dan heen?’ Ik kon daarop geen antwoord geven. Tijdens een Bijbelavond ontdekte ik dat alles wat ik vanuit mijn religieuze achtergrond had gedaan, geen werkelijke invloed had gehad op mijn leven. Ik ging naar de kerk, geloofde met mijn hoofd in God en had de hele Bijbel doorgelezen, zei gelovig te zijn, maar ik deed toch wat ik zelf wilde. Ik heb toen een eenvoudig gebed gebeden: ‘Heere Jezus, hier is mijn leven. Ik leg het aan Uw voeten neer, reinig mij door Uw bloed. Kom in mijn leven en maak  ervan wat U wilt’. Dat was alles. Ik voelde een diepe vrede en vreugde in mijn hart. Dit ben ik nooit meer kwijtgeraakt!Waarom veranderde je leven nu dan wel?

Ik leerde dat ik mijzelf aan Jezus moest overgeven. Daarmee gaf ik Hem de kans om door mijn leven heen te werken. Toen werd ik vervuld met de Heilige Geest. Petrus heeft na de vervulling met de Heilige Geest één keer gepreekt en 3.000 mensen werden gered. Vaak is het bij ons mensen zo dat wij 3.000 keer preken voordat één mens wordt gered. Wat wij nodig hebben is de kracht van de Heilige Geest.

Dat klinkt best zwaar..

Je hoort vaak dat de mensen denken dat het christendom iets is waarbij je datgene wat je op aarde het leukste vindt, moet opgeven. Sommige christenen gaan ook zo door het leven. Alsof ze elke dag een grote slok citroensap drinken en met die gezichtsuitdrukking de deur uitgaan. Dan zou je een goed christen zijn. Ik heb ontdekt dat het heel anders is.

Wat mogen de mensen verwachten van de Kruisconferentie?

De Kruisconferentie is levens veranderend. Ik zal benadrukken dat er geen Pinksteren is zonder Golgotha. Centraal staat de tweevoudige boodschap van het kruis. In de eerste plaats dat Christus voor ons stierf aan het kruis als Plaatsvervanger voor onze zonden. Maar dat is maar één kant van de medaille. Het kruis betekent voor volgelingen van Jezus ook dat zij samen met Christus gekruisigd zijn. Daar gaan we diep op in en dan zien we dat ogen van mensen geopend worden. Ik hoop dus dat er veel mensen komen! Iedereen is in ieder geval welkom.

De conferentie wordt gehouden in ‘d Overtoom, Grutto 1 en begint elke avond om 20.00 uur. De eerste avond is dus donderdag 16 november. Op zondag is de aanvang om 17.00 uur en is er voor de kinderen een eigen programma. De toegang is vrij en inschrijven is niet nodig.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500